Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 14. vanredna sjednica Vlade TK

16.06.2022


Prema ovom sporazumu Kantonalna Vlada će svojih 165.000 KM udružiti sa 354.836,45 KM Federalnog ministarstva, te će sa ukupno 519.863,45 KM biti realizirano 6 projekata podrške povratku.

Radi se o opremanju bungalova i apartmana (nabavka liftova) u sklopu Centra za starija lica u Potočarima, općina Srebrenica, nastavku asfaltiranja puta Djedino – Vrnojevići u Živinicama, rekonstrukciji kolovoza lokalnog puta od Baljkovice do Zukića na području općina Sapna i Kalesija, proširenju postojećeg puta Vacetinska rijeka - entitetska granica i dogradnji putne konstrukcije dionice puta prema Šeheru (raskrsnica Osmaci – Omraze) u Osmacima, te Prvoj fazi izgradnje vodovodne mreže u Mjesnoj zajednici Čivčije Bukovačke u Doboju.

Podsjećamo Vlada Tuzlanskog kantona je ranije donijela Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica" i time za pomoć drugim nivoima vlasti u zonama povratka i kolektivnim centrima osigurala 800.000,00 KM, što će shodno Sporazumu koji će biti potpisan biti značajno uvećano.

Ostale odluke
Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona nije dala saglasnost na odluke senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla, Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM, Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, Univerziteta u Travniku i Evropskog univerziteta „Kallos" Tuzla o utvrđivanju prijedloga broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu, te je zatražila od senata visokoškolskih ustanova da utvrde nove prijedloge broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2022123. godini, koji će biti na nivou broja studenata za upis na koje je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost u prethodnoj akademskoj godini.

Također, u Zaključku se navodi da upis studenata na području Tuzlanskog kantona, visokoškolska ustanova može vršiti isključivo na studijske programe koji su prošli postupak licenciranja na području Tuzlanskog kantona i koji u akademskoj 2022/23. godini posjeduju važeće licence.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala prethodne saglasnosti na prijedloge odluka Ministarstva obrazovanja i nauke o raspisivanju javnih konkursa za imenovanje članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila 15.000,00 KM Općini Srebrenica za organizaciju obilježavanja 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a" Srebrenica, na ime sufinansiranja aktivnosti iz „Finansijskog okvira za organizovanje obilježavanja 11. jula 1995. godine 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a" Srebrenica i ukop identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine".

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala upravne odbore Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica. Također, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, te rješenja o prekidu mandata aktuelnih Školskih odbora i uspostavi mandata ranijim Školskim odborima u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.