Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 13. redovna sjednica Vlade TK

06.06.2022

Vlada 06 06 2022Od ovog iznosa za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je ukupno 4,58 miliona KM, 100.000 KM je planirano za sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova, a 20.000 KM je planirano za nabavku baze podataka za analizu stanja privrede na području Tuzlanskog kantona, troškove pripreme i realizacije promotivnih aktivnosti za promociju privrede i privrednih potencijala, troškove izrade i realizacije medijskih projekata u svrhu promocije poduzetništva i razvoja Tuzlanskog kantona.

Od 4,58 miliona KM, koliko je planirano za podršku privatnim preduzećima i obrtima, za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona planirano je 1,1 milion KM. Podsjećamo radi se o kreditnoj liniji koja je osigurana sa UniCredit Bank d.d. Mostar, kojom je za privredu Tuzlanskog kantona osigurano 60,5 miliona KM kreditnih sredstava, a gdje Ministarstvo privrede subvencionira kamatnu stopu od 2,95%.

Za Program „Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alata i repromaterijala" planirana su 2 miliona KM. Ovim se želi postići održivost, rast i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća. Također, 220.000 KM je planirano za subvencije digitalne transformacije mikro, malih i srednjih preduzeća. Radi se o subvencioniranju troškova nabavke ili izrade digitaliziranih rješenja u poslovanju s ciljem postizanja održivosti, rasta i razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća na području Kantona. Za afirmaciju, razvoj i jačanje obrta sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona putem podrške obrtima u nabavci opreme, alata i repromaterijala obrtima planirano je 950.000,00 KM, a od 300.000,00 KM je planirano za novoosnovana mikro, mala i srednja preduzeća i obrte za subvencioniranje nabavke opreme, alata i repromaterijala. Za sufinansiranje implementacije projektnih aktivnosti obrtničkih komora i udruženja obrtnika namijenjenih razvoju i afirmaciji obrta, aktivnosti na promociji obrtništva u obrazovnim institucijama, interesnom umrežavanju obrtnika, organizovanom zastupanju interesa obrtnika na zajedničkom tržištu, edukaciji članova komora i udruženja, organizovanju obrtnika u cilju promocije i jačanja obrtništva i srodnih djelatnosti, organizaciju aktivnosti iz područja obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva propisane Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, planirano je 10.000,00 KM.

Privrednicima u TK na raspolaganju garantni fond potencijala 4,7 miliona KM
Vlada je danas prihvatila Informaciju o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA Tuzla za 2021. godinu. Zaključno sa 31.12.2021. ukupna vrijednost deponovanih sredstava u Fond iznosi 1.192.000,00 KM od čega su 810.000 KM deponovana sredstva Vlade TK, 301.000 KM sredstva Grada Tuzla, a 81.000 KM Udruženja za razvoj Tuzla. Uz multiplikator od 4,0 dogovoren sa Sberbank d.d. trenutna vrijednost garantnog potencijala Fonda iznosi 4.768.000,00 KM. U dosadašnjem periodu Garantnom fondu do sada je ukupno pristupilo preko 890 poduzetnika, od čega je njih 158 dobilo sredstva ukupne vrijednosti 8.080.614,14 KM, dok su ostali ili odbijeni od strane Kreditnog odbora banke ili su sami odustali. Tokom 2021. godine jedan od glavnih razloga opadanja interesa za Garantni fond je pandemija Covid-19, koja je sa jedne strane donijela veliku nesigurnost u investiranje mikro i malom segmentu poduzetništva, dok je s druge strane ostavila traga na bilanse uspjeha većine manjih firmi, gdje su u 2020. godini prikazali negativno poslovanje, sto je eliminatorni faktor kada je u pitanju apliciranje na sredstva Garantnog fonda. Većina aktivnosti Fonda se stoga odnosila na obezbjeđenje dodatnih moratorija i reprogramiranje za postojećih aktivnih kredita u garantnom fondu, kako se ne bi dodatno ugrozilo njihovo poslovanje i iznašao način da prebrode trenutnu finansijsku krizu. Čak 28 preduzeća je pokrenulo moratorij na kredite Garantnog fonda, od kojih je 14 njih već otplatilo kredite, dok ostale firme vise ne prijavljuju probleme u otplati duga.

S obzirom da je jedna od najvećih prepreka finansiranju mikro segmenta poduzetništva neatraktivna kamatna stopa, jedna od glavnih aktivnosti u 2022. godini biće pregovori o smanjenju kamatne stope sa partnerskom bankom, a pored toga NERDA će uraditi i istraživanje tržišta i tražiti ponuda od strane i drugih banaka koje djeluju na području FBiH.

Sredstva podrške povratku prognanih povećana za 100%
Imajući u vidu da je Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2022. godinu uduplan iznos sredstava planiran za podršku povratku prognanih lica, Vlada je danas izmijenila Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica". Današnjom izmjenom, umjesto 780.200,00 KM, koliko je bilo prvobitno planirano, za ovu namjenu na raspolaganju je ukupno 1.560.400,00 KM. Također i sve stavke unutar programa povećane su za 100%. Tako je za hitne intervencije umjesto 400.000,00 KM sada na raspolaganju 800.000 KM. Sredstva za projekte održivog povratka su umjesto 360.200,00 KM, sada planirana u iznosu od 720.400 KM, a sredstva za sufinansiranje troškova readmisije ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji planirana su u iznosu od 40.000,00 KM.

600.000 KM za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu
Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila uslove, kriterije, način i postupak dodjele finansijskih sredstava planiranih za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Za ovu namjenu u Budžetu TK za 2022. godinu su planirana sredstva u iznosu od 600.000 KM. Od ovog iznosa 500.000 KM je planirano za kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima, dok je za kapitalne transfere neprofitnim organizacijama planirano 100.000,00 KM. Korisnici ovih sredstava su lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja sa iskustvom u vođenju razvojnih projekata iz oblasti turizma, privatna preduzeća, obrti i samostalni poduzetnici registrovani za obavljanje turističko – ugostiteljske djelatnosti. Sredstva će se dodijeliti za projekte iz oblasti javne i poslovne turističke infrastrukture, a koji će se implementirati isključivo na području Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke
Vlada je, na danas održanoj sjednici, donijela Odluku o izmjenama i dopunama Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, te dala saglasnosti na Pedagoške standarde i normative za srednje obrazovanje i odgoj, te Pedagoške standarde i opće normative za osnovni odgoj i obrazovanje. Ovim su normativi usklađeni sa demografskim kretanjima s jedne strane, optimiziran je proces izvođenja nastave, kao i vježbi u okvirima visokog obrazovanja. Kada su u pitanju osnovne škole normiran je rad defektologa, kao stručnih saradnika u redovnim školama koje imaju učenike sa posebno odgojno obrazovnim potrebama, te su preciznije definisane brojne odredbe. U oblasti srednjeg obrazovanja i odgoja, norme su osvježene u smislu osavremenjavanja i usklađivanja sa savremenom pedagoškom praksom. Ovim dokumentom propisani su normativi prostora i opreme, po prvi puta se jasno definiše uloga i opis poslova stručnog saradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila, te se predviđa mogućnost angažmana dodatnog pedagoga za škole koje imaju više od 30 odjeljenja. Također novina je i definisanje uloge i opis poslova asistenta u nastavi, te se definiše broj učenika sa poteškoćama redovnom odjeljenju i u školi za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, a Standardi po prvi puta definišu osnove funkcionisanja doma učenika u sastavu škole, koji postoji u praksi, a koji do sada nije bio obuhvaćen niti jednim propisom. U oblasti visokog obrazovanja, između ostalog, radi poboljšanja kvaliteta nastave prilagođen je broj studenata u grupi za vježbe na prvom, prvom i drugom integrisanom i drugom ciklusu studija, dodana je odredba kojom se utvrđuju minimalni standardi za studij na daljinu, te je racionalnije uređeno opterećenje nastavnika.

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnost za kreditno zaduženje za realizaciju studije „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona". Radi se o planiranom zaduženju Tuzlanskog kantona kod Federacije Bosne i Hercegovine kao supsidijarnog zajmoprimca po Sporazumu o kreditu izmedu Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u iznosu od 8.000.000,00, radi realizacije pomenute studije. Ukupna vrijednost Projekta je skoro 16 miliona KM, od čega kreditna finansijska sredstva 8.000.000,00 Eura čine 50,59% ukupne vrijednosti Projekta. Pored kreditnih sredstava EBRD će obezbijediti grant (nepovratna sredstva) u iznosu 2 miliona Eura, te donaciju u iznosu 500.000,00 Eura namijenjenih za tehničku pomoć. UNDP u BIH će učestvovati u realizaciji Projekta sa sredstvima u iznosu 1.500.000,00 Eura namijenjenih za finansiranje detaljnih energetskih audita i glavnih projekata objekata. Ovim projektom obuhvaćene su mjere povećanja energijske efikasnosti ukupno 378 javnih zgrada na području Tuzlanskog kantona, u vlasništvu Kantona, gradova i općina, te primjene mjera energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u tim objektima.

Današnjom izmjenom Programa Kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava JU MSŠ u Kalesiji je odobreno 80.200 KM, kao učešće Tuzlanskog kantona u projektu sanacije krova, mokrih čvorova, prilazne staze, stepeništa i parking prostora, kao i 2.500 KM za izradu projekta vanjskog uređenja zemljišta oko novoizgrađenog objekta Osnovne i Srednje muzičke škole u Tuzli.

S obzirom da je Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom propisana mogućnost da, osim korisnika koji su prijavljeni na evidenciji JU Služba za zapošljavanje, pravo na novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja, mogu ostvariti redovni studenti i redovni učenici srednjih škola, ukoliko ispunjavaju sve propisane uslove, Vlada je danas dopunila Uredbu o visini, uslovima, kriterijima i postupku realizacije dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji i novčane pomoći nezaposlenoj majci porodilji. Dopunom je predviđena dokumentacija kojom će se dokazivati status redovnog studenta i redovnog učenika srednje škole.

Vlada je danas dala se saglasnosti na obnavljanje Ugovora o koncesiji između Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Rudnika krečnjaka „VIJENAC" d.o.o. Lukavac za eksploataciju kamena krečnjaka na ležištu „Vijenac" na području grada Lukavac i Ugovora o koncesiji zaključenog sa „Ingram" d.d. Srebrenik za eksploataciju kamena krečnjaka na ležištu „Drenik" i „Bijela rijeka" na području grada Srebrenik. Oba nova Ugovora zaključit će se na period od narednih 10 godina i važit će od 1.7.2022. do 1.7.2032. godine. Također, saglasnost je data i na obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju podzemne termalne vode iz bunara BZ -1 koji se nalazi na zemljištu u krugu mljekare „Mliječna industrija 99" d.o.o. Gradačac. Ugovor se obnavlja na period od 2,5 godina i važiće od 21.06.2022. do 21.12.2024. godine.

Vlada se danas upoznala sa konačnim Izvještajem u okviru projektnih aktivnosti i podrške Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) - Dubinska analiza budžeta Tuzlanskog kantona za period 2016-2020.godina koju je sačinio konsultantski tim UNDP-a. S tim u vezi zadužena su Ministarstvo finansija, Ministarstva privrede, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak da aktivno učestvuju u procesu praćenja implementacije preporuka Dubinske analize budžeta Tuzlanskog kantona za period 2016-2020.godina, a Ministarstvo finansija i da Vladi Kantona dostavi prijedlog za imenovanje interresorne radne grupe za koordiniranje procesa saradnje između Vlade kantona i UNDP-a u procesu praćenja implementacije preporuka Dubinske analize budžeta Tuzlanskog kantona za period 2016-2020.godina.

Danas je Vlada donijela više odluka o kupovini esencijalnih namirnica za potrebe robnih rezervi. Ukupna vrijednost nabavki je milion KM.

Također, Vlada je odobrila 5.000 Streljačkom invalidskom klubu Tuzla, na ime sufinaniranja troškova odlaska takmičara na Svjetski kup u streljaštvu za osobe sa invaliditetom koji se održava u julu 2022. godine u Minhenu.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica za period od 01.01.- 31.12.2021. godine.

Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje na amandmane na prijedlog Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe, te utvrdila amandman na prijedlog spomenutog Zakona.

Danas je Vlada utvrdila visinu troškova licenciranja studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija visokoškolskih ustanova koje obavljaju djelatnost visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona i visinu naknade za rad članova komisije za ocjenu i davanje mišljenja o studijskom programu koji se licencira.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Danas je Vlada prihvatila više mišljenja kantonalnih ministarstava i drugih organa na na prijedloge i nacrte zakona koje su u skupštinsku proceduru predložili poslanici. Mišljenja će biti dostavljena Skupštini TK na dalje postupanje.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, te saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove TK za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za pravne poslove i zastupanje u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla i Školski odbor u JU Mješovita srednja škola Gračanica.