Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 12. redovna sjednica Vlade TK

31.05.2022

Vlada 01 31 05 2022Iz ovog podatka se vidi da je proljetna sjetva izvršena na površinama za 3,51% većim u odnosu na planirane površine. Ovom povećanju zasijanih površina doprinijela je blagovremena isplata ostvarenih novčanih podrški iz kantonalnog i federalnog budžeta, donacija dizel goriva poljoprivrednim proizvođačima koji su imali zasijane površine u prethodnoj godini, kao i globalna ekonomska kretanja izazvana ratom u Ukrajini. Ipak, ono što iznenađuje, jeste da je proljetna sjetva ove godine ostvarena na 2.286 ha, odnosno 4,47% manje površine u odnosu na sjetvu u 2021. godine. Do smanjenja sjetvenih površina došlo je u Čeliću, Sapni, Gradačcu, Lukavcu i Živinicama. Kada analiziramo sjetvu po općinama i gradovima stepen realizacije proljetne sjetve kreće od 82,01% u odnosu na plan u Općini Teočak do 117,32% u Gradu Živinice.

Posmatrano po strukturi kultura najveće površine su zasijane kukuruzom za zrno (20.219 ha) i kukuruzom za silažu (13.248 ha) što ukupno iznosi 33.467 ha, odnosno 68,52 % od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Ostala žita su zasijana na površinama od 605 ha ili 114,58% u odnosu na plan. Industrijskim biljem zasijana je površina od 195 ha što je 92,42% u odnosu na plan. Od planiranih 10.244 ha površina, povrćem je zasijano ili zasađeno 10.782 ha ili 105,25% u odnosu na plan. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 6.405 ha odnosno 59,40% od ukupne sadnje.

Planom upisa predviđeno da srednje škole u TK upiše ukupno 4.992 učenika
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu, kojim se u 30 srednjih škola Tuzlanskog kantona omogućava upis ukupno 4.992 učenika. Planom je najviše učenika za upis predviđeno u tehničke škole, njih 2.472. Po planiranom broju učenika za upis slijede stručne škole, u koje je planiran upis 1.680 učenika, gimnazije, gdje je predviđen upis 744 učenika, a u umjetničke škole je predviđen upis 96 učenika. Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 1.125 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 3.867, da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola.

76 javnih projekata vrijednosti skoro 265 miliona KM
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023-2025. godina. Ovaj dokument se sastoji od pregleda ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji po sektorima i po lokacijama, a pripremljen je na osnovu podataka u obrascima o projektima koje su Ministarstvu privrede dostavila druga ministarstva i jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu. U Nacrt Programa javnih investicija uvršteno je 76 projekata ukupne planirane vrijednosti skoro 265 miliona KM. Od ovog iznosa oko 62,6 miliona KM se odnosi na 28 kandidovanih projekata, a oko 202,2 miliona KM na 48 projekta u implementaciji. Pored navedenog, u Nacrt Program javnih investicija uključeno je i 28 projekata sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od skoro 30 miliona KM za program podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu. Nakon donošenja Nacrta Programa javnih investicija, a u cilju što kvalitetnije izrade konačne verzije Programa bit će provedene konsultacije i usaglašavanja. Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023-2025. godina će se koristiti kao osnova kod izrade Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, kao i narednog trogodišnjeg Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona koji obuhvata planski period 2023-2025. godina.

Sprječavanje diskriminacije policijskih službenika TK
Kako bi se spriječio dalje diskriminirajuće postupanje prema policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, Vlada je danas utvrdila Nacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Ovim Zakonom predviđa se pravičnije vrednovanje rada i učinka, kao i ukupno kvalitetnije rješavanje pitanja materijalnih primanja policijskih službenika TK.

Utvrđen prijedlog Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika
S ciljem usklađivanja sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona. Ovaj zakon propisuje načela za utvrđivanje visine plaće identično načelima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Propisano je da se sredstva za plaće i naknade planiraju i osiguravaju u Budžetu Kantona, definiraju se stvari neophodne za uređivanje plaća. Značajno je istaći da se prilikom javne rasprave i pregovorima sa sindikatima došlo do obostrano prihvatljivog rješenja, posebno u dijelu uspostavljanja pravne regulative u oblasti kojom se regulišu plaće zaposlenih u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu.

Ostale odluke
Vlada je danas razmatrala i prihvatila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2022. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 3.000,00 KM Fondaciji tuzlanske zajednice na ime troškova organizacije i realizacije projekta „Promocija dekade zdravog starenja 2021-2030.". Udruženju pčelara „Pčela" Gradačac je, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije Sajam pčelarstva u Gradačcu odobreno 2.000,00 KM, a na ime sufinansiranja manifestacije „Dani Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona", Savezu lovačkih društava TK je odobreno 4.500,00 KM.

Danas je Vlada odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Na ime opremanja kabineta za uvođenje novog zanimanja Elektrotehnička škola – tehničar elektroenergetike, JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić" Kladanj 2.200,00 KM je dodijelila Općina Kladanj.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu JU Narodno pozorište Tuzla za 2021. godinu. Kao što se navodi u ovom dokumentu, 2021. godine je, baš kao i 2020. prije nje, bila je izuzetno teška, uzimajući u obzir okolnosti pandemije i opšteg stanja u bh društvu. Ipak, i pored takvih uslova, godina je počela intenzivnim izvođenjem repriznih predstava, do prve premijere predstave „Kreketanje", s kojom je kasnije u toku godine Pozorište osvojilo više nagrada. Početak nove pozorišne sezone obilježila je premijera predstave „Oktobarska", a do kraja godine Pozorište je publici podarilo još dvije premijere „Hamlet" Williama Shakespearea u režiji i dramaturgiji Zlatka Pakovića, te „Snjeguljica i čudno ogledalo" autora i redatelja Midhata Kušljugića, a u koprodukciji sa Art Teatrom iz Tuzle. U toku godine, održana je i tradicionalna pozorišna revija „Tuzlanski pozorišni dani 2021" kojom prilikom se publici predstavilo 10 predstava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske.

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej istočne Bosne Tuzla u 2021. godini, kao i Izvještaj o radu JU Specijalna biblioteka „Behram – beg" u Tuzli.

Vlada je danas odbila da prihvati Izvještaj o radu i poslovanju JU Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Također, Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2021.godinu. Tokom protekle kalendarske godine Komisija za koncesije je izvršila sve planirane aktivnosti u predviđenim rokovima u predmetima u kojima sama odlučuje ili koji su joj dostavljeni na dalje postupanje. Bitno je naglasiti da Komisija za koncesije po prirodi posla nema nikakvih kapitalnih projekata. U tom smislu u proteklom periodu postignuti su vidni rezultati, kako u pogledu broja zaključenih ugovora, tako isto i u pogledu izvršavanja obaveza po osnovu ugovora o koncesijama.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informacija o zaključenom likvidacionom postupku nad dužnikom „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj, te se donesenim Zaključkom obavezala da će, za dva bivša radnika „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj, kada budu stekli uslove za penzionisanje, iz sredstava Escrow računa obezbjediti odgovarajuća novčana sredstva za povezivanje radnog staža.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o primjeni mjera energijske efikasnosti na javnim objektima u nadležnosti Tuzlanskog kantona, koja sadrži spisak javnih objekata na području TK za koje je potrebno raditi mjere energijske efikasnosti sa procijenjenim iznosima pojedinih mjera.

Kao i svakog mjeseca Vlada TK danas je utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za maj 2022. godine.

Vlada je danas izmijenila i dodavanjem 1. međunarodnog sajma šumarstva i šumarskih strojeva „Lignum expo – leb 2022", koji je održan u Gradačcu dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu.

U nizu odluka koje je Vlada donijela kao preduslove za informatizaciju zdravstvenog sistema, te uvođenje e-recepta, Vlada je danas donijela i Uredbu kojom se utvrđuje ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, obim, način i postupak ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala iz Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala.

Danas je Vlada dala saglasnost na odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala.

Imajući u vidu da je raniju Uredbu o osnivanju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa bio neophodno dodatno mijenjati i kvalitetnije precizirati određene stavke i procedure, Vlada je danas donijela novu Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Vlada je danas donijela Rješenje kojim Zdenka Marijanović, postavljena na radno mjesto Sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, stupa na posao 1. juna 2022.godine. Također, Vlada je Uredu dala saglasnost da putem internog premještaja državnog službenika izvrši popunu radnog mjesta Pomoćnik sekretara za informisanje.

Vlada je, sa zadatkom da do 31. jula izradi i Vladi dostavi dokument Standardi i normativi Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla, danas imenovala Komisiju za izradu spomenutog dokumenta.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je donijela Odluku o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenje Skupštine JP „Međunarodni aerodrom Tuzla". Također, s obzirom na istek mandata vršilaca dužnosti članova Uprave JP RTV TK, Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Preduzeća o razrješenju članova Uprave.

Slijedom ove odluke Vlada je danas dala i prethodnu saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP RTV TK o utvrđivanju prijedloga za imenovanja vršilaca dužnosti Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od 6 mjeseci. Osim navedenog, Vlada je danas imenovala privremene školske odbore u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.


{webgallery}Vlada 02 31 05 2022Vlada 01 31 05 2022{/webgallery}