Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 11. vanredna sjednica Vlade TK

11.05.2022

Vlada 11 05 2022Ovim izmjenama predviđeno je da pravo na novčanu pomoć za nezaposlene majke porodilje mogu ostvariti i redovni studenti, koji ne mogu biti prijavljeni na evidenciji JU Službe za zapošljavanje, što je bio jedan od ranije propisanih uslova. Naime, izmjenom se ova grupa eventualnih korisnika izuzima od uslova da su prijavljeni na evidenciji JU Služba zapošljavanje. Takođe je ocijenjeno da postoji potreba da se rok od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona, produži na 90 dana, kako bi sve porodilje blagovremeno mogle podnijeti zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.