Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 11. redovna sjednica Vlade TK

24.05.2022

Vlada 24 05 2022Ako se posmatraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti povećanje broja krivičnih djela posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, zloupotreba položaja ili ovlašćenja, teška tjelesna ozljeda, razbojništvo, šumskih krađa, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, sprečavanje službene osobe u vršenju služben radnje, i dr, dok je uočeno smanjenje broja teških krađa, nasilničkog ponašanja, pronevjera u službi, ugrožavanja zbog omamljenosti i dr. Procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela iznosi 70,18%, pri čemu je otkrivenost krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu 46,85%.

Službenici policije evidentirali su ukupno 3.177 prekršaja što je za 395 prekršaj ili 14,2% više nego u istom periodu prošle godine. Od ukupnog broja prekršaja, njih 1.122 odnosi se na prekršaje nepridržavanja mjera građana, propisanih od strane kriznih štabova, a koje su policijski službenici sankcionisali.

I u oblasti saobraćaja tokom 2021.godine je evidentirano povećanje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prethodne godine, i to za 9,1%. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima manji je za 3 nezgode, a za dvije osobe je i manji broj poginulih. Broj nezgoda sa povrijeđenim licima veći je za 81 nezgodu ili 7,8%. Teške tjelesne ozljede zadobilo je 15 osoba više ili 8,7%, a broj osoba sa lakim tjelesnim ozljedama veći je za njih 106 ili za 7,4%. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom veći je za 168 nezgode ili za 9,9%. U 2021.godini ukupno je stradao 171 pješak što je u odnosu na 2020.godinu više za 24 pješaka ili 16,3%.

Također, Vlada je danas prihvatila i Informaciju o maloljetničkoj delikvenciji, gdje se, na osnovu statističkih pokazatelja, može reći da je stanje sigurnosti na zadovoljavajućem nivou. na području našeg kantona evidentirano je 71 krivično djelo počinjeno od strane maloljetnika, što je za 20 krivičnih djela ili 21,98% manje u odnosu na isti period 2020.godine. Broj maloljetnih učinilaca, koji su učestvovali u izvršenju ovih krivičnih djela, je 79, što je za 21 učinioca ili 21% manje u odnosu na 2020.godinu.

100.000 KM za stipendije učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila da su deficitarna zanimanja za školsku 2022/2023. godinu zidar-fasader-izolater, tesar-krovopokrivač, armirač-betonirac, keramičar-teracer, moler-farbar-soboslikar, bravar, tapetar, stolar, krojač i rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa. Također uz Listu deficitarnih zanimanja utvrđeni su uslovi kriteriji, postupak i način isplate stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa ove liste Lista. Prema ovim uslovima pravo na stipendiju imat će učenici redovni učenici prvih razreda srednjih škola u statusu javne ustanove na području Tuzlanskog kantona, koji se, u školskoj 2022/2023. godini, obrazuju za neko od navedenih zanimanja. Za ovu namjenu Vlada je osigurala ukupno 100.000 KM, a ukupna visina stipendije po kandidatu 1.170,00 KM, a isplata će se vršiti u devet jednakih mjesečnih rata po 130,00 KM.

Tuzlanski kanton lider u oblasti provođenja politika prema mladima
Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu za 2021. godinu. Cilj ove Informacije je da objedini sve zvanične podatke o mladima i koji govore o njihovom položaju na području Tuzlanskog kantona, ali i da se ustanove njihove navike, stavovi i problemi sa kojima se suočavaju. Drugi cilj je istraživanje sa svrhom praćenja stanja i eventualnih promjena koje se ubrzano dešavaju, analiza rezultata provedenih politika. Kako se navodi u informaciji, u 2021. godini Ministarstvo je imalo nekoliko programa namijenjenih podršci mladima. Međutim, važno je istaći da pored sredstava koja se izdvajaju iz budžeta Ministarstva i drugi resori, odnosno ministarstva u sklopu svojih programa imaju aktivnosti koje se odnose na mlade. Kada je u pitanju Ministarstvo kulture, sporta i mladih fokus aktivnosti bio je na subvencioniranju kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, subvencioniranju troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i finansiranju i sufinansiranju projekata omladinskih udruženja. Ono što se može izvući kao zaključak jeste da u Tuzlanskom kantonu postoji kontinuitet rada u proteklih nekoliko godina, te da je Tuzlanski kanton upravo zbog tog kontinuiteta gotovo sve od propisanog minimuma mjera iz Zakona o mladima implementirao. To ga čini jednim od lidera u FBiH u provođenju politika prema mladima, a pored implementiranih mjera iz zakona realizovan je niz drugih projekata. Sve navedeno predstavlja dobru osnovu da se uz povećanje sredstava, što je već u određenoj mjeri urađeno rebalansom Kantonalnog budžeta, to stanje dodatno unaprijedi, te pomogne mladima u savladavanju izazova koje sa sobom donosi moderno društvo. U tom smislu, jedan od ključnih dijelova Informacije su smjernice za unapređenje položaja mladih i razvoja programa u oblasti mladih u 2022 godini, a koje su usklađene sa Strategijom prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024.

Ostale odluke
Na ime sufinansiranja rada Roditeljske kuće u Tuzli, Vlada Tuzlanskog kantona je, na danas održanoj sjednici, odobrila 50.000,00 KM Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka" Sarajevo.

Na današnjoj sjednici Vlada je odlukama utvrdila da će nezaposlene majke, koje su djecu dobile od 1. parila ove godine imati pravo na mjesečnu naknadu u visini od 996 KM dok postoje ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava, a najduže u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta. Za zaposlene majke ta mjesečna naknada iznosit će razliku od iznosa plaće do iznosa od 996 KM.

Također, kada su u pitanju djeca rođena od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine Vlada je utvrdila i da će sve majke dobiti jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta za u iznosu od 996,00 KM.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa Cartitas Švicarske za implementaciju projekta „Projektima energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije" - EE FAZA III 2022-2025 (EERE). Glavne aktivnosti projekta uključuju energijske audite odabranih objekata javne namjene obrazovanja, implementaciju mjere energijske efikasnosti, izradu termofasada i drugih mjera na odabranim javnim objektima, nabavku i instalaciju geo-termalnih pumpi i grijnog sistema, certificiranje odabranih objekata nakon implementacije projekta, edukaciju u objektima javne namjene obrazovanja sa ciljem povećanja znanja o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije i aktivnosti relevantne za promociju energijske efikasnosti.

Vlada je danas prihvatila tromjesečni Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2022. godine. Ukupna sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu januar-mart 2022. godine ostvarena su u iznosu od 67.050.273 KM. Istovremeno, u cilju održavanja dostignutog nivoa finansiranja prava iz zdravstvenog osiguranja, rashodi i kapitalni izdaci Zavoda za period januar-mart 2022. godine ostvareni su u iznosu od 67.212.284 KM. Iz navedenog je vidljivo da je ostvaren minimalan višak rashoda nad prihodima, što ukazuje da je nakon pandemije COVID – 19 uspostavljen balans u sistemu naplate doprinosa i finansiranja zdravstvene zaštite.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o zahtjevima za izmjene i dopune odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period 01.04.-30.06.2022. godine, te je zaduženo Ministarstvo finansija da poveća alokaciju sredstva korisnicima u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.04.-30.06.2022.godine iz budžetskih sredstva za iznos od 34.065.510,00 KM, a u skladu Pregledom izmjena i dopuna odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period 01.04.-30.06.2022. godine u ukupnom iznosu od 153.093.895,00 KM.

Za sufinansiranje organiziranja Međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva „Tarevci" 2022. Vlada je danas Opštoj poljoprivrednoj zadruzi „Tarevci" odobrila 7.000,00 KM. Također, na ime troškova organizacije i realizacije 16. međunarodne manifestacije „Poljosajam" u Breškama, Vlada je Udruženju poljoprivrednika Tuzlanskog kantona odobrila 3.000,00 KM. Isti iznos odobren je i UG „Mreža žena Veliko srce u BiH" Gradačac, na ime sufinansiranja 12. sajma organskih proizvođača Eko – Etno 2022 u Gradačcu, koliko i Savezu pčelara Tuzlanskog kantona, na ime sufinansiranja Kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima u Sarajevu. Savezu pčelara Tuzlanskog kantona su, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije Međunarodni sajam pčelarstva „Medena Tuzla 2022" u Tuzli, odobrene 4.000 KM, a 12.000,00 KM je odobreno Nuhanović d.o.o. Lukavac na ime troškova za organizovanje i realizaciju manifestacije 20. Međunarodni sajam turizma i ekologije „LIST", koja se održala u maju 2022. godine u Lukavcu.
Danas je Vlada odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu.

Vlada je dala saglasnosti Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, kantonalnog upravnog inspektora u radni odnos na neodređeno vrijeme i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem tri državna službenika stručnog saradnika za poslove upravnog rješavanja, stručnog saradnika za ekonomsko – finansijske poslove i stručnog saradnika za pravne, opće i kadrovske poslove i slobodu pristupa informacijama u radni odnos, na neodređeno vrijeme. Također, saglasnost je data i Javnoj ustanovi Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Lukavac (CROPS) za prijem tehničkog sekretara u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana.

Vlada je danas ovlastila Safeta Begića i Antu Iljkića da, kao članovi Komisije za drugostepeno upravno rješavanje, predstavljaju i zastupaju Vladu Tuzlanskog kantona na javnoj raspravi pred Kantonalnim sudom u Tuzli.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala saglasnost za razrješenje direktora JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, te dala prethodnu saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti direktora JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Donesena su rješenja o razrješenju Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići i o privremenom imenovanju Upravnog odbora ove javne ustanove. Na lični zahtjev razrješen je predsjednik Upravnog odbora JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona", te je na njegovo mjesto imenovana druga osoba. Privremeno je imenovan i član Upravnog odbora Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Tuzlanskog kantona, te je doneseno više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.