Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 10. vanredna sjednica Vlade TK

28.04.2022

Gradačcu je, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka „Ugradnja centralnog grijanja u Društvenom domu MZ Sibovac", Mjesna zajednica Sibovac, odobreno 19.865,00 KM. Općini Čelić su odobrene 49.000,00 KM za sanaciju postojećeg objekta i pretvorbu istog u zgradu Društveno-administrativnog centra u MZ Šibošnica, dok je Općini Teočak za sanaciju svlačionice i ograde nogometnog igrališta u MZ Jasikovac odobreno 20.000,00 KM.

 

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je ovlastila Kantonalnu direkciju robnih rezervi da iz robnih rezervi dodijeli jednokratnu pomoć Udruženju HO „Merhamet" MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla. Jednokratna pomoć sastoji se od 100.000 komada mesnih konzervi po 100g i po 4 tone riže i tjestenine, a procijenjena vrijednost donacije iznosi 82.192,50 KM. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak dalo je pozitivno mišljenje o opravdanosti zahtjeva HO „Merhamet". Kako se u Zahtjevu navodi, pogoršanje socijalne situacije nastupilo je pandemijom COVID-19, te se dodatno usložila ratom u Ukrajini, a kao rezultat čega Merhamet sve teže odgovara stalnim zahtjevima građana za pomoć u hrani.

Vlada je danas odobrila 2.600,00 KM Udruženju roditelja onesposobljene đece i onesposobljenih lica TK (URODIOL TK) u svrhu finansiranja troškova renoviranja krova prostora Dnevnog centra za pružanje usluga korisnicima i nabavke potrebnog materijala.

Danas je Vlada podržala započeti projekat energijske efikasnosti u pet javnih objekata, obrazovnih institucija na području našeg kantona iz „Programa energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona. Radi se o JU Gimnazija „Meša Selimović" Tuzla, JU Mješovita srednja mašinska i saobraćajna škola Tuzla, JU Osnovna škola „Centar" Tuzla, JU Osnovna škola Kalesija i JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla.

Za sufinansiranje obilježavanja „Dana Šehida", koji se obilježava drugog dana Ramazanskog Bajrama 2022. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona odobrila 3.000,00 KM.

Kao i svakog mjeseca Vlada TK danas je utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za april 2022. godine.

U cilju ušteda sredstava planiranih za materijalne troškove budžetskih korisnika, a s obzirom na okolnost učestale promjene cijena goriva na tržištu, a što uzrokuje promjene visine naknade za prevoz na posao i sa posla za zaposlene kod budžetskih korisnika, današnjim Zaključkom Vlada je preporučila rukovodiocima budžetskih korisnika donose zbirna rješenja o utvrđivanju prava na isplatu naknade za prevoz na posao i sa posla dok traju okolnosti koje zahtijevaju učestalo donošenje rješenja o izmjenama visine spomenute naknade.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala sagalsnost za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, na period ne duže od šest mjeseci. Također, data je prethodna saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla za imenovanje vršioca dužnosti direktora, na vremenski period najduže do šest mjeseci. Na lični zahtjev, Vlada je danas razriješila trenutnog vršioca dužnosti direktora Poljoprivrednog zavoda, upravne organizacije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog, te na ovu poziciju, do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci, imenovala novog vršioca dužnosti. Vlada je danas donijela i Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju novog saziva Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona, te je imenovala privremeni školske odbore JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek" Tuzla, JU Osnovna škola „Miladije" Tuzla i JU Osnovna škola „Dubrave" Živinice.