Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 7. redovna sjednica Vlade TK

19.04.2022

Vlada 19 04 2022Ovim se stvaraju pretpostavke za provedbu mjera na koje se Vlada TK obavezala kada je krajem februara preuzela dužnost. Između ostalog, rebalansom budžeta veće plaće dobit će svi zaposleni u obrazovanju, značajna sredstva bit će usmjerena na opremanje policije te poljoprivredu, a bit će osigurana i jednokratna pomoć penzionerima s najnižom penzijom.

Za opremanje policije su već odobrena tri miliona, a rebalansom je predviđeno dodatno povećanje, odnosno osiguranje 10,4 miliona KM za nabavku opreme, kao i 1,7 miliona KM za nabavku zemljišta za izgradnju PU Živinice i 800.000 KM za rekonstrukciju Kampusa Univerziteta u Tuzli i stjecanje uslova za smještaj Policijske uprave Tuzla i MUP-a. Planirano je i 17,7 miliona KM za isplatu naknada porodiljama, koje će dobijati 1.000 KM tokom odsustva. Za penzionere je osigurano 3,6 miliona. Malo više od deset miliona bit će izdvojeno za povećanje plaća svih zaposlenih u obrazovanju, koje će iznositi 9,5 posto u odnosu na plaću koju su primili u decembru 2021. godine. Za poljoprivredu je planirano povećanje od skoro 3,2 miliona, čime je ukupan iznos za ovu oblast povećan na oko 11,5 miliona KM. Značajna ulaganja planirana su i u oblasti obrazovanja. Pola miliona maraka je predviđeno za projekat stipendiranja nadarenih učenika i studenata, a osiguran je i novac za nabavku udžbenika za sve osnovce, te dodatnih 400 hiljada za izgradnju Osnovne i Srednje muzičke škole u Tuzli. Ukupna ulaganja u projekte u vezi s obrazovanjem će iznositi 3,6 miliona KM, rečeno je danas. Kada smo kod obrazovanja treba istaknuti da je 2,76 miliona KM planirano za nabavku udžbenika za učenike svih razreda osnovnih škola, te 60.000 KM za uređenje STEM učionica. Za neke stavke povećanja su i više od 100 posto, pa su tako za izgradnju lokalnih cesta uz postojećih 1,8 miliona, osigurana i dodatna dva miliona KM, a za 100% su, prema jednoj od mjera iz ekspozea premijera, uvećana i sredstva namijenjena za podršku povratku. Kapitalni izdaci koji podrazumijevaju ulaganja u škole, pravosuđe i kantonalne institucije iznosili su 3,5 miliona, a rebalansom su uvećani na 5 miliona KM. Planiran je i prvi milion KM za ulaganje u obnovu zgrade „Soda – So" u Tuzli, koja je spaljena tokom protesta u februaru 2014. godine. Osim navedenog Rebalansom je planiran i dodatni milion KM za Međunarodni aerodrom Tuzla. Robne rezerve su imale na raspolaganju nešto manje od milion KM, a to je povećano za dodatni milion maraka. Osigurano je 600 hiljada KM za informatizaciju zdravstvenih ustanova, odnosno nabavku opreme potrebne za uvođenje elektronske zdravstvene knjižice. Tu je i povećanje od 3 miliona KM u oblasti zaštite okolice, te 1,3 miliona za opremanje štabova civilne zaštite. Da istinski planira realizirati projekte ravnomjernog razvoja svih dijelova Kantona, Vlada je pokazala i činjenicom da je u Rebalansu stavka podrške nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne zajednice povećana za 50%, sa 1,1 na 1,65 miliona KM. Pažnja je Rebalansom posvećena i kulturi, sportu i mladima, tako su za ove namjene osigurane i dodatne 653.000 KM.

Također, Vlada je danas utvrdila i Zakon o Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

2 miliona KM za samozapošljavanje i zapošljavanje boračkih kategorija
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom utvrđen je način obezbjeđenja sredstava u svrhu ostvarivanja povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, korisnici prava na sredstava, uslovi, kriteriji i postupak dodjele istih, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava na području Tuzlanskog kantona. Cilj donošenja ovoga propisa je da se putem izdvajanja određenih finansijskih branilačkim kategorijama za pokretanje odnosno proširenje djelatnosti omogući otvaranje novih radnih mjesta, na području Tuzlanskog kantona, kao i da se afirmiše proizvodna djelatnost u odnosu na uslužnu. Prema ovoj odluci, Budžetom planirana sredstva se mogu odobriti za samozapošljavanje radi pokretanja nove djelatnosti i zapošljavanje radi proširenja postojeće ili pokretanja nove djelatnosti. Dok se samozapošljavanje odnosi se na zapošljavanje nezaposlene osobe koja bi koristeći sredstva registrovala i otpočela obavljati djelatnost u svoje ime i za svoj račun, definisano je da zapošljavanje mogu vršiti fizička lica koja obavljaju, registriranu obrtničku ili srodnu djelatnost, kao i privredna društva registrovana kod nadležnog organa shodno Zakonu o privrednim društvima.
Za ovu namjenu Vlada je planirala ukupno 2 miliona KM od čega po jedan milion za dodjelu grant sredstava fizičkim licima koja obavljaju, obrtničku ili srodnu djelatnost i privrednim društvima registrovanim kod nadležnog organa, a koja bi izvršila zapošljavanje osoba iz boračkih kategorija.

Planirano je da se sredstava za samozapošljavanje dodjeljuju kao grant u visini do 10.000,00 KM, dok se sredstava za zapošljavanje dodjeljuju kao grant po 30.000,00 KM za program čija je investicija minimum 60.000,00 KM, a minimalan broj novouposlenih tri, grant po 20.000,00 KM za program čija je investicija minimum 40.000,00 KM, a minimalan broj novouposlenih dva ili grant po 10.000,00 KM za program čija je investicija minimum 20.000,00 KM, a minimalno jedna novouposlena osoba.

Suficit i neoprihodovana sredstva iz 2020, stvorili podlogu za pozitivne trendove u 2021.godini
Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine od 425.820.349,25 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 396.916.294,49 KM, evidentno je da je Budžet u 2021. godini ostvario ukupan finansijski rezultat - suficit u iznosu od skoro 29 miliona KM. Ipak ono što treba istaknuti jeste da je u 2021. godini zatečeno oko 19 miliona neoprihodovanih sredstava, što je, uz povećanje prihoda tokom 2021.godine rezultiralo ukupnim navedenim suficitom od 29 miliona KM, navodi se u danas usvojenom Izvještaju o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-31.12.2021. godine. S obzirom da je i akumulirani suficit Budžeta Tuzlanskog kantona iz 2020. godine iznosio 22,2 miliona KM, on je uvećan za prošlogodišnji suficit, te korigovan za otpis obaveze i potraživanja koja su utvrđena popisom sredstava i izvora sredstava Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 88.834,86 KM. Imajući u vidu sve navedeno može se zaključiti da je na dan 31.12.2021.godine Budžet Tuzlanskog kantona ostvario akumulirani suficit u iznosu od nešto više od 51 milion KM.

Kada je u pitanju korištenje sredstava tekuće rezerve treba istaknuti da je tokom 2021. godine Vlada Tuzlanskog kantona na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta odobrila ukupno 201.100,00 KM, što u procentima iznosi 47,88% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona, dok izvršenje po Odlukama iznosi 182.037,07 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 43,34%.

Utvrđen prijedlog Zakona o osnivanju JU Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o osnivanju JU Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla. Ovim zakonom se osniva Javna ustanova Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla, uređuje se njegov status i pravni položaj, utvrđuje djelatnost i finansiranje, te reguliše upravljanje i rukovođenje, vršenje nadzora i druga pitanja vezana za rad Centra. Prijedlogom zakona određeno je da je glavna djelatnost Centra podjeljenja na tri resora i to djelatnost zdravstvene zaštite, djelatnost odgoja i obrazovanja i djelatnost socijalne zaštite. Također, definisane su i sporedne i pomoćne djelatnosti Centra. Za finansiranje rada Centra tokom ove godine neophodno je oko 500.000 KM, za što su Budžetom Tuzlanskog kantona za 2022. godinu već predviđena sredstva.

Prosječna starost korisnika CROPSA spuštena ispod 30 godina
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Godišnji izvještaj o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS). Kako se u Izvještaju navodi u toku 2021. godine u Centar su ukupno primljena 44 nova štićenika. Od tog broja sa područja Tuzlanskog kantona je njih 21, Zeničko-dobojskog kantona 10, Sarajevskog kantona 5, Srednjebosanskog kantona 1, Unsko-Sanskog kantona 2, Hercegovačko-Neretvanskog kantona 2, Bosansko- Podrinjskog kantona 1 i 2 štićenika strana državljanina. Istovremeno je bilo i 38 štićenika otpušteno. U odnosu da 2020. godinu prijema je bilo više za 5, a otpusta manje za 4. Prosječan broj korisnika koji su boravili u 2021. godini na mjesečnom nivou je 18, a najmlađi korisnik koji je primljen u Centar imao je 20 godina, dok je najstariji imao 60 godina starosti. Prosječna starost korisnika je 29 godine što govori da se starosna struktura spustila ispod 30 godina.

Ostale odluke
Na području Tuzlanskog kantona tokom posljednjih mjesec dana došlo je do stabilizacije epidemiološke situacije kada su u pitanju infekcije uzrokovane novim SARS-CoV-2 virusom. Od 21.marta do 10.aprila PCR metodom obrađeno je 1.415 uzoraka, od čega je kod 236 uzoraka potvrđen novi SARS-CoV-2 virus, navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona. Treba istaći da je u posljednje vrijeme evidentno da proces vakcinacije napreduje veoma sporo, naročito kada je u pitanju vakcinacija prvom dozom vakcine. Iako stanovnici Tuzlanskog kantona na raspolaganju imaju dovoljan broj vakcina protiv COVID-19, zainteresiranost za vakcinaciju je nedovoljna.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova definisanih odredbama Zakona o šumamama. Ovim Sporazumom Ministarstvo će se obavezati da će putem Kantonalne uprave za šumarstvo, finansirati troškove koji nastanu prilikom obavljanja navedenih poslova u ukupnom iznosu do 1.905.361,12 KM.

Vlada je danas odobrila 100.000,00 KM Srpskoj Pravoslavnoj - Crkvenoj opštini Tuzlanskoj u Tuzli, kao finansijska podrška za održavanje jubileja „140 godina postojanja Sabornog Hrama Uspenja Presvete Bogorodice" u Tuzli.

Svoju opredijeljenost za stvaranje preduslova za otvorenje Centra za autizam, Vlada je potvrdila i današnjom saglasnošću na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojom je Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA" doznačeno 5.081,31 KM za izradu elaborata za tehnički prijem objekta i za centralno grijanje u objektu Centra za autizam.

Danas je Vlada dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za zaposlenike Doma za 2022. godinu, kao i naknade za ishranu u toku radnog vremena – topli obrok i naknade za korištenje godišnjeg odmora - regres za 2022. godinu.

Na danas održanoj sjednici Vlada se upoznala sa izvještajima o radu ministarstva pravosuđa i uprave TK, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Ministarstva za boračka pitanja TK, Ministarstva za kulturu sport i mlade, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva zdravstva TK za 2021. godinu.

Danas je Vlada imenovala Komisiju za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima – poginulim borcima oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ratu 1992-1995. godine.

Također, Vlada je imenovala i Radnu grupu za realizaciju projekta Kampusa Univerziteta u Tuzli. Zadatak Grupe je da, u saradnji sa rektorom i prorektorima JU Univerzitet u Tuzli, Koordinacionim timom za razvoj Kampusa imenovanog od strane JU Univerziteta u Tuzli, gradonačelnikom i nadležnim službama Grada Tuzla, nadležnim kantonalnim organima, kao i federalnim i državnim organima, fondacijama, ambasadama, građanskim i studentskim udruženjima inicira i koordinira aktivnosti na realizaciji projekta Kampusa Univerziteta u Tuzli. Također, zadatak Grupe je da koordinira aktivnosti na izradi dinamičkog plana realizacije projekta, praćenje njegove realizacije i predlaganje mjera za realizaciju dinamičkog plana, usaglašavanju plana finansiranja projektnih aktivnosti vlastitim sredstvima JU Univerzitet u Tuzli, sredstvima iz Budžeta Tuzlanskog kantona, kao i sredstvima iz drugih, eksternih izvora, te na izradi modifikovanog idejno-urbanističkog rješenja Kampusa. Također, inicirati će i koordinirati usvajanje idejno-urbanističkog rješenja Kampusa, izradu i reviziju projektne dokumentacije Kampusa, početak izgradnje objekata u Kampusu, te pripremu i obezbjeđenje potrebnih sredstava iz eksternih izvora, kao i potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.

Također, Vlada je danas usvojila informacije u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini. Kada je u pitanju oblast sporta, Vlada je dala podršku Ministarstvu za kulturu, sport i mlade da poduzme sve potrebne aktivnosti za unapređenje stanja u oblasti sporta, uključujući sportsku infrastrukturu, procedure finansiranja podrške razvoju sporta i uređenju monitoringa praćenja utroška dodijeljenih sredstava za oblast sporta.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Kantonalne direkcije za robne rezerve o postupku javne nabavke brašna za robne rezerve.

Također, Vlada je prihvatila Informaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, te se upoznala da je u cjelosti realizovana Odluka Vlade o prodaji pet službenih vozila u vlasništvu.


Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, te odbila da prihvati Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž Konjuh za 2021. godinu.

Vlada je danas dala saglasnost Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona za prijem tri državna službenika i jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Radi se o stručnom savjetniku za kontrolu i obradu podataka o imovini nosioca javnih funkcija, stručnom savjetniku za opšte i pravne poslove i stručnom saradniku za budžet i finansije, te višem referentu za administrativno-tehničke poslove. Također, Ministarstvu za boračka pitanja je data saglasnost za prijem državnog službenika stručnog savjetnika za upravni postupak na period do povratka službenice sa porodiljskog odsustva.

Također, Vlada je dala saglasnost na tekst Aneksa Sporazuma o privremenom preuzimanju državnog službenika, čime se širi opis poslova i ovlaštenja preuzetog državnog službenika koji trenutno obavlja poslove Sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK.

S obzirom da se obim poslova Ministarstva obrazovanja i nauke konstantno povećava, pogotovo u organizacionim jedinicama koje se bave oblastima predškolskog i osnovnog obrazovanja odnosno srednjeg i obrazovanja odraslih, te da se, kao rezultat novih nadležnosti odnosno novih poslova koji su utvrđeni zakonima očekuje još veći obim poslova u narednom periodu, Vlada je danas dopunila svoju ranije datu saglasnost za popunu radnih mjesta u Ministarstvu obrazovanja i nauke, te time omogućila da se do okončanja već pokrenute konkursne procedure dvije pozicije državnih službenika u Ministarstvu popune na određeno vrijeme do šest mjeseci. Podsjećamo, radi se o dva stručna savjetnika za obrazovanje, po jedan u Odsjeku za predškolsko i osnovno obrazovanje i Odsjeku za srednje i obrazovanje odraslih.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova odnosno predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.