Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 6. redovna sjednica Vlade TK

12.04.2022

Vlada 01 12 04 2022Prema pristiglim dosadašnjim informacijama u toku 2020. i 2021. godine o vjerodostojnosti diploma izvršena je provjera ukupno 385 diploma, od čega je za njih 376 potvrđena vjerodostojnost, dok za 9 diploma univerziteta van BiH još uvijek nisu dostavljene informacije.

Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje projekata zaštite okolice
Danas je Vlada utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Za ovu namjenu predviđeno je oko 5,5 miliona KM, a današnjom odlukom je predviđeno da će se ona koristiti za finansiranje zaštite okoliša, a posebno zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tła i voda, saniranje deponija i smąnjivanje nastajanja otpada, zbrinjavanje i obrada svih vrsta otpada, zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti, provedbu energetskih programa, uređenje zelenih javnih površina, poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te uvođenje sistema upravljanja okolišem, poticanje održivog korištenja prirodnih dobara i poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, te unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša.

Inicijativa za modernizaciju željezničkog saobraćaja
Danas je Vlada prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o stanju željezničke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona, te zatražila od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva prometa komunikacija i Javnog preduzeca ,,Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine" da intenziviraju aktivnosti na elektrifikaciji željezničkih pruga na području Tuzlanskog kantona. Prije svega to se odnosi na prugu br. 13, Doboj-Tuzla, dužine 57,60 kilometara, prugu br. 14, Brčko-Banovići, dužine 87,30 kilometara, prugu br. 15, Živinice-Zvornik, dužine 44,90 kilometara, kao i na izradi neophodne studijsko - projektne dokumentacije sa ciljem izgradnje nove željezničke pruge Vareš - Banovići - Živinice (krak do Međunarodnog aerodroma Tuzla). U Informaciji se navodi da je Tuzlanski kanton, kao najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, nepravedno zanemaren i u smislu modernizacije željezničke infrastrukture. Imajući u vidu potencijal i benefite željezničkog saobraćaja kako u očuvanju okoliša tako i u ekonomskoj isplativosti, te rasterećenju cesta, mora se raditi na hitnoj modernizaciji željezničke infrastrukture i vraćanja u funkciju putničkog željezničkog saobraćaja, navodi se u Informaciji.

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Ukupna sredstva u 2021. godini ostvarena su u iznosu od 271.149.696 KM što je za 6,02% manje od planiranih, a za 3,71% više u odnosu na 2020. godinu. Ukupni rashodi i kapitalni izdaci u 2021. godinu ostvareni su u iznosu od 271.149.696 KM što je za 6,02% manje od planiranih, a za 3,71% više u odnosu na 2020. godinu, te se može reći da je i pored svih opterećujućih faktora poslovanje Zavoda tokom prošle godine bilo uravnoteženo.

Vlada je danas odobrila 3.708,49 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Danas je Vlada odobrila 4.000,00 KM Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Tuzlanskog kantona za organizaciju obilježavanja 30. obljetnice „115. HVO brigade Zrinski" koja se obilježava 07. maja 2022. godine. Također, odobreno je 3.000,00 KM Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona za organizaciju obilježavanja 9. maja, „Dana pobjede nad fašizmom" u Drugom svjetskom ratu.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 137.345,58 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima. Radi se o realizaciji kreditne linije namijenjene privrednicima, koju je Vlada sa BBI Bankom započela još 2019. godine. Današnjom odlukom odobrena su sredstva za subvencioniranje kamatne stope za 20 korisnika.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. U svrhu nabavke računarske i informatičke opreme za Općinski sud u Srebreniku, 3.263,03 KM je dodijelio Grad Srebrenik.

Vlada je danas dala saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu. Ovim programom predviđen je utrošak ukupno 7.178.000,00 KM, čime su planirana sredstva za izmirenje obaveza prema JP „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, koje će nastati obavljanjem poslova čuvarske službe u 2022. godini (u periodu januar - septembar), kao i sredstva za provođenje pripremnih radnji i uspostavu čuvarske službe u okviru Uprave u periodu oktobar – decembar 2022. godine.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva privrede na prednacrt Zakona o rudarstvu, dostavljen od Doma naroda Parlamenta FBiH, te je saglasna na predviđenim izmjenama.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Također, prethodne saglasnosti su date i na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona, kao i Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu tokom rada i naknade za korištenje godišnjeg odmora ove javne ustanove.

Danas je Vlada dala saglasnost na Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Poljoprivrednog zavoda, upravne organizacije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa i prijem u radni odnos zaposlenika na neodređeno vrijeme, za pozicije asistent za nastavni predmet „Fiziologija" na Medicinskom fakultetu, asistent za užu naučnu oblast „Teorijska matematika" na Prirodno-matematičkom fakultetu i asistent za užu naučnu oblast „Telekomunikacije" na Fakultetu elektrotehnike, te mrežni administrator, sistem inženjer, viši stručni saradnik za građevinsko održavanje, spremačica, portir i domar. Također Univerzitetu je data saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa za ukupno sedam nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu, šest nastavnika i saradnika na Medicinskom fakultetu, po tri nastavnika i saradnika na Tehnološkom i Mašinskom fakultetu, po jedan nastavnik i saradnik na Ekonomskom fakultetu, te jedan saradnik na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu.

Saglasnosti su date i Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona da izvrši prijem državnog službenika stručnog savjetnika za planiranje, edukaciju i implementaciju projekata na neodređeno vrijeme, te Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kanton za prijem dva državna službenika stručna savjetnika i dva namještenika viša referenta – daktilografa u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Danas se Vlada upoznala sa izvještajima o radu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Ministarstva privrede i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK za 2021. godinu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, te imenovala više privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.


{webgallery}Vlada 02 12 04 2022Vlada 01 12 04 2022{/webgallery}