Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 1. vanredna sjednica Vlade TK

10.03.2022

Vlada 01 10 03 2022S obzirom da se iznos novčane egzistencijalne naknade utvrđuje množenjem osnovice po mjesecu provedenom u Oružanim snagama i koeficijentom za obračun koju donosi Vlada Kantona mjesečno svojom odlukom, ovo povećanje rezultirat će i ukupnim povećanjem naknada za nezaposlene borce u iznosu od 25%. Ovom odlukom, Vlada je izvršila obavezu i ispunila jedno od obećanja iz ekspozea premijera Halilagića. Podsjećamo Zakonom je utvrđeno da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ima nezaposleni demobilisani borac mlađi od 57. godina života pod uslovom da je bio pripadnik oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, da ostvaruje prava na području Kantona i da ostvaruje mjesečne prihode po članu domaćinstva u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine.

Omogućena isplata zaostalih poticaja poljoprivrednim proizvođačima
Vlada je danas donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini, kojim će se omogućiti isplata novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima, koji su pravo na podršku ostvarili tokom prošle godine, ali im ona, zbog nedostatka sredstava nisu mogla biti isplaćena. Naime, nakon realizacije novčane podrške u 2021. godini i nakon što su općinske i gradske službe dostavile rješenja o odobrenim novčanim podrškama za proizvodnju voća i proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru utvrđeno je da za isplatu ovih podrški nedostaju sredstva u ukupnom iznosu od 797.663,63 KM, te je utvrđeno da će navedena sredstva biti isplaćena iz sredstva novčanih podrški za 2022. godinu. Današnjim Programom predviđena su sredstva u iznosu od 689.176,30 KM za proizvodnju voća i 108.487,33 KM za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru, dok će preostali dio od ukupno planiranih 8.250.000,00 KM za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju, Odlukom o izmjeni programa biti raspoređen u narednom periodu.

5.511.000 KM za projekte zaštite okoliša
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu. Ovim je utvrđena struktura, rashodi, način raspodjele ukupno planiranih 5.511.000,00 KM, te obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem sredstava za 2022. godinu. Iz ovih sredstava Vlada će podržati projekte zaštite okoliša, a posebno zaštite, očuvanja i poboljšanja kvaliteta zraka, tla i voda, saniranje deponija i smanjivanje nastajanja otpada, zbrinjavanje i obrada svih vrsta otpada, zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti, provedbu energetskih programa, uređenje zelenih javnih površina, unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša, poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te uvođenje sistema upravljanja okolišem, poticanje održivog korištenja prirodnih dobara i poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti.

Ostale odluke
S ciljem nastavka realizacije projekta Inovativnim umom do pametnih ICT škola – „Pametne škole 2", Vlada je danas donijela Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, te odobrila sredstva za potrebe rekonstrukcije prostora za smještaj kotla na pelet u 4 školska objekta na području našeg kantona. Radi se o dijelu od 46.900 KM, od ukupno planiranih sredstava za kapitalne investicije, a radovi će biti izvršeni u JU MSŠ „Hasan Kikić" Gradačac, JU OŠ „Treštenica" Banovići, JU OŠ „Duboki Potok" Srebrenik i JU OŠ „Podorašje" Srebrenik. Podsjećamo, projekat „Pametne škole 2" podrazumijeva energijsku obnovu ukupno 33 školska objekta, od čega njih 18 na području Tuzlanskog kantona. Raspored preostalog iznosa sredstava bit će predmet izmjena i dopuna Programa.

Također, Vlada je danas imenovala komandanta, načelnika i članove Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada je danas imenovala članove Komisije za primopredaju poslovnog objekta u Ul. Rudarska broj: 57, a u kojoj su donedavno bili smješteni Ministarstvo privrede, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK.


{webgallery}Vlada 02 10 03 2022Vlada 03 10 03 2022Vlada 04 10 03 2022Vlada 01 10 03 2022{/webgallery}