Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke

Obavještenje o uspostavi Registra pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija

10.10.2023

Obavještavamo sva pravna i fizička lica da je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pokrenulo postupak uspostave Registra pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija. Registar se stastoji iz tri knjige registracije:

  1. registar organizacija za razvoj tehnologija, u koji se upisuju tehnološka privredna društva, inovacioni centri i udruženja i fondacije koji svoju aktivnost usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija;
  2. registar organizacija za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija, u koji se upisuju poslovno-tehnološki inkubatori, naučno-tehnološki parkovi i centri za transfer tehnologija;
  3. registar fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, u koji se upisuju fizička lica koja svoju aktivnost usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija za sopstvene ili tuđe potrebe.

Opći uvjeti za upis pravnih lica u Registar su:

– da ima sjedište u Tuzlanskom kantonu,

– da je registrovano u skladu sa zakonima koji uređuju osnivanje i poslovanje ustanova, privrednih društava, udruženja i fondacija,

– da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak,

– da ima službene podatke o ukupnom broju i stručnoj spremi lica u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, kao i broju i stručnoj spremi lica radno angažovanih po drugom osnovu, i

– da ima službene podatke o vrsti, površini i opremljenosti odgovarajućeg poslovnog prostora kojim raspolaže.

Sva pravna lica treba da ispune i posebne uvjete, ovisno o vrsti pravnog lica, a opći uvjeti bliže su propisani Pravilnikom o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, obliku i sadržaju i načinu vođenja registra, kao i uslovima u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta.

Uvjeti za upis fizičkih lica su:

– da ima prebivalište na području Tuzlanskog kantona,

– posjeduje važeću ispravu o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola, odnosno da ima priznato tehničko ili tehnološko unapređenje od organizacije u kojoj je bio zaposlen ili u kojoj je zaposlen, i

– ima godišnji plan i program inovacionih aktivnosti.

 

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti Odjeljenju za visoko obrazovanje i nauku, na brojeve telefona: 035 369 340 i 035 369 345, ili putem emaila: ovon@montk.gov.ba