Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

OBAVJEŠTENJE

11.10.2023

Obavještavaju se lica koja će aplicirati po Ponovljenom javnom pozivu za podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za ZAPOŠLJAVANJE branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kanton, da u slučaju nemogućnosti dobijanja dokumenta traženog tačkom 11. Javnog poziva:
„Uvjerenje da je lice evidentirano/nije evidentirano u registru novčanih kazni zbog duga i neplaćenih novčanih kazni i troškova izrečenih radi učinjenog prekršaja jer sa zaposlenikom nije zaključio ugovor о radu (rad na crno),
mogu priložiti:
„izjavu datu pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da lice je/nije („je/nije“ napisati izričito u zavisnosti od situacije) evidentirano u registru novčanih kazni zbog duga i neplaćenih novčanih kazni i troškova izrečenih radi učinjenog prekršaja jer sa zaposlenikom nije zaključio ugovor о radu (rad na
crno)“.
Izjava obavezno mora biti ovjerena kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara.

Ministarstvo za boračka pitanja TK-a