Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Razvoj transdisciplinarne saradnje u prevenciji maloljetničkog prestupništva

16.12.2022

15122022-mrsppProjekat realizuje Udruženje Vive žene Tuzla a resorno ministarstvo u projektu učestvuje kao partner zajedno sa Centrom za socijalni rad Lukavac, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Univerzitetsko kliničkim centrom Tuzla.


Projekat se provodi na području Grada Lukavac sa ciljem da se sa djecom koja su u kontaktu sa zakonom i u riziku od vršenja krivičnih djela te sa njihovim porodicama postupa u skladu s međunarodnim standardima zasnovanim na pravdi za svako dijete, da se mjere prevencije, intervencije i reintegracije poduzmu kvalitetno i koordinirano na način koji je u interesu svakog djeteta.
Projekat se realizuje u skladu sa ciljevima strateškog dokumenta koji je usvojila Vlada TK pod nazivom Program prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK je koordinator izrade i realizacije Programa, zajedno sa resornim ministarstvima i nadležnim institucijama.


Fokus je na razvoju transdisciplinarne saradnje na području grada Lukavac kako bi kao partneri zajedno razvili i implementirali uspješan model djelovanja u oblasti prevencije maloljetničkog prestupništva na lokalnoj nivou i uspostavili savjetovalište za djecu i porodice pri JU Centar za socijalni rad Lukavac. Namjera je da se ovaj model kao primjer pozitivne prakse razvije i primijeni i u drugim lokalnim zajednicama u TK.


Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Pedagoškog zavoda TK, Grada Lukavac, JU Centar za socijalni rad, odgojno-obrazovnih ustanova iz Lukavca, Doma zdravlja, Odgojnog centra TK, Fondacije Selo mira Turija, JU centar za rehabilitaciju ovisnika o psiho-aktivnim suspstancama i nevladinog sektora.


Realizaciju projekta podržala je Švicarska agenciji za razvoj i saradnju.