Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

Javna rasprava o Zakonu o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u TK

14.09.2021

13092021-mpu-Javna raspravaOvim Zakonom treba da se utvrde obaveze nosiocima javnih funkcija u Tuzlanskom kantonu da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda, kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije, a sam Ured za borbu protiv korupcije bi provodio ovaj Zakon.
„Ono što je bitno je da će ta imovina biti transparentna i na uvidu svim građanima u svakom momentu i na takav način ćemo sistemskom borbom protiv korupcije i transparentnim djelovanjem pokazati tokove budžetskog novca i način djelovanja svih nosilaca javnih funkcija" ističe ministrica pravosuđa i uprave TK Una Harčin.
S ciljem izrade što kvalitetnijeg zakonskog rješenja Ministarstvo u svim gradovima i općinama u našem kantonu provodi javnu raspravu, a jučer je rasprava održana u Tuzli. Cilj je dobiti što više sugestija i savjeta za izradu Prijedloga ovog zakona.
„Ova rasprava i druge su jako važne jer dobivamo dodatne inpute kako bi zakon u konačnici bio što bolji i kako bi njegova primjena u konačnici stavila tačku na najveći problem u BiH – korupciju", navodi premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić.
Ministrica Harčin ističe i da će Zakon predviđati drastičnije kazne i prekršajne sankcije za one koji se ne budu vodili propisima.
„Praksa je do sada pokazala da su u kantonima u kojima postoji ovakav zakon propisivani prekršajni nalozi koji su čak imali i sudski epilog gdje su kazne plaćane i sudovi su potvrđivali prekršaje tako da je represivniji sistem u ovom zakonu zastupljen i nužan kako bi ovaj zakon bio provodiv", kazala je Ministrica.
Obzirom da je borba protiv korupcije jedan od 14 prioriteta koje je Evropska komisija ocijenila kao nužne da bi se Bosna i Hercegovina integrisala u Evropsku uniju, Vlada je zadražila i pomoć međunarodnih organizacija. Veliku podršku pružile su Američka ambasada, delegacija Evropske unije i misija OSCE-a u BiH.
„S naše strane podrška je bila neuputna i ostaje takva jer rad protiv korupcije vidimo kao jednu od najvažnijih stvari kojom se treba baviti u BiH tako da ovaj doprinos TK doživljavamo kao nekakav iskorak koji je bitan", navodi šef Terenskog ureda u Tuzli Misije OSCE-a u BiH Damir Gnjidić.
Javna rasprava u koju se mogu uključiti svi građani TK te svoje prijedloge slati na adresu resornog ministarstva traje do 23. septembra nakon čega će Ministarstvo sačiniti izvještaj i prijedlog Zakona. Donošenjem ovog Zakona i njegovim poštivanjem, javni interes će za nosioce javnih funkcija biti na prvom mjestu, baš kako bi moralo biti.