Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Nekategorisano

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima pet škola na području Tuzlanskog kantona

04.04.2022

 

Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

a) Lično kod ugovornog organa na adresi:

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona
Aleja Alije Izetbegovića 29, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel: (035) 369-435, e-mail: ernas@tk.kim.ba
(radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 08:00 - 10:00 i 12:00 - 15:00)

b) Na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona: OVDJE

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice Vlade Tuzlanskog kantona, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail: ernas@tk.kim.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 01. juni 2022. godine (srijeda) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba).

Objava ugovora za izvođenje radova je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 18/2022 (str. 127) od 01. aprila 2022. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih


PITANJA I ODGOVORI:

Pitanje 1:

 

Molimo Vas za pojašnjenje zahtjeva po pitanju „Tehnički kapaciteti ponuđača" – posjedovanja 3 završena ugovora za izvođenje radova.

 

Ovaj zainteresirani ponuđač ima realizovana 3 ugovora iste kompleksnosti i predmeta kao konkretni postupak nabavke u svosjstvu PREDSTAVNIKA GRUPE PONIUĐAČA, odnosno vođe konzorcija. Ugovor sa ugovornim organom je potpisao ovaj ponuđač, fakture za realizovane radove i ispostavio ovaj ponuđač, primio uplatu ukupne ugovorene cijene na svoj račun u cjelosti.

 

Drugi član konzorcija je bio proizvođač kotlova od koga je predstavnik grupe kupio kotlove i iste zatim isporučio i montirao kod ugovornog organa.

 

Možete li nam pojasniti da li u dokumentima koje cemo dostaviti mora biti naglašeno da je ponuđač realizovao ugovore kao predstavnik grupe ponuđača i obim realizacije.

 

Odgovor 1:

 

Možete, ali ne morate naglašavati da ste realizovali ugovore kao predstavnik grupe ponuđača, ukoliko je iz ugovora koji je potpisan sa ugovornim organom, fakture za realizovane radove te primljene uplate za ukupne ugovorene cijene vidljivo da ste vi kao ponuđač realizovali predmetnu nabavku.