Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke

Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim studentima

17.10.2023

Na osnovu člana 11. stav (1) Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove (broj: 10/1-11-025156-1/23 od 16.10.2023. godine), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2023/2024. godini

Odluka o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima  javne visokoškolske ustanove

Prijavni obrazac

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva, odnosno od 17.10.2023. godine zaključno sa 27.10.2023. godine.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave – ulica Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2023/2024. godini.