Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

KONAČNE RANG LISTE ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE PO PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU ZA 2023. GODINU

28.11.2023

Konačne rang liste podnosilaca zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona po ponovljenom javnom pozivu za 2023. godinu.

Konačna rang lista podnosilaca zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice po ponovljenom javnom pozivu za 2023. godinu

Konačna rang lista u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica po ponovljenom pozivu za 2023. godinuO B A V I J E S T

 

Obavještavaju se kandidati koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA i ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, prema objavljenim Konačnim rang listama, da će se potpisivanje ugovora obaviti dana 30.11.2023. godine (četvrtak), sa početkom u 14. časova u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona (sala za sastanke).

 

  1. a) Kandidati koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona, moći će pristupiti potpisivanju Ugovora, isključivo uz dostavljanje na uvid:
  2. Lične karte ili
  3. drugog dokumenta kojim potvrđuju svoj identitet.

Napomena: Kandidati koji su ostvarili pravo u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA i već izvršili registraciju moraju sa sobom ponijeti rješenje o registraciji i pečat za ovjeru ugovora.

 

  1. b) Kandidati koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona, moći će pristupiti potpisivanju Ugovora ako su ponijeli sa sobom:
  2. pečat pravnog lica
  3. a ukoliko potpisivanju ne pristupi ovlašteno lice, lice koje donese pečat mora imati punomoć ovlaštenog lica za zastupanje.

 

Ministarstvo za boračka pitanja TK

Konačna rang lista podnosilaca zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice po ponovljenom javnom pozivu za 2023. godinu

Konačna rang lista u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica po ponovljenom pozivu za 2023. godinu