Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke

Konačne rang liste za dodjelu stipendija učenicima/studentima sa invaliditetom

14.12.2023

Na osnovu člana 12. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-34-026103/23 od 12.10.2023.), člana 14. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za stipendiranje učenika sa invaliditetom u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-34-026104/23 od 12.10.2023.) i člana 14. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za stipendiranje učenika sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-34-026105/23 od 12.10.2023.), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, utvrđuje

Konačnu rang listu za dodjelu stipendija redovnim učenicima sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona

Konačnu rang listu za dodjelu stipendija redovnim učenicima sa invaliditetom u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona

Konačnu rang listu za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona

 

Kanditati, odnosno roditelji kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju po konačnoj rang listi su dužni potpisati ugovor o stipendiranju.

Potpisivanje ugovora će se upriličiti dana 20.12.2023. godine (srijeda), u prostorijama JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla (Amfiteatar) i to u:

– 10 sati za studente i učenike srednjih škola i

– 11 sati za učenike osnovnih škola.