Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke

Konačna rang lista za dodjelu stipendija posebno nadarenim učenicima srednjih škola

25.12.2023

Na osnovu člana 16. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2023/2024. godini (broj: 10/1-11-027412-2/23 od 1.11.2023. godine i broj: 10/1-11-027412-5/23 od 2.11.2023. godine), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona utvrđuje

Konačnu rang listu kandidata za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2023/2024. godini

Obavještavaju se punoljetni učenici srednjih škola, odnosno roditelji maloljetnih učenika srednjih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju, da će se potpisivanje ugovora o stipendiranju upriličiti u četvrtak28.12.2023. godine, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (adresa: Univerzitetska 8, Tuzla), sa početkom u 11,00 sati. Prilikom potpisivanja ugovora, potpisnici ugovora su obavezni dati na uvid ličnu kartu.