Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Najave

Kapitalni projekti u Osnovnoj školi „Seona“

22.12.2023

Povodom realizacije kapitalnih projekata ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović će u petak, 22. decembra 2023. godine u 11:00 sati posjetiti JU Osnovna škola „Seona“ Aljkovići, Banovići. 

U okviru Programa kapitalnih ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona za 2023. godinu škola je realizovala nekoliko projekata i to: rekonstrukciju dimnjaka na objektu područne škole Seona te postavljanje ograde u dvorištu centralne škole i školskog poligona. Za realizaciju navedenih projekata izdvojeno je preko 19.000 KM.

Tokom posjete medijima će se obratiti:
- direktorica JU OŠ „Seona“ Aljkovići Dževada Mešić
- načelnik Općine Banovići Bego Gutić
- ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
 
Pozivamo vas da propratite događaj i o tome izvijestite javnost.