Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo zdravstva

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 30.11.2023. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 16 SATI

24.11.2023

(Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)

GRUPA  2 -MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR:         (kandidati trebaju doći u 15 h)

 1. OSMANOVIĆ  MERIMA
 2. BOŠNJAKOVIĆ MIRZETA
 3. MARKOVIĆ DAMIR
 4. PODGORČEVIĆ SAFIJA
 5. KARIĆ AMRA
 6. DELIĆ LEJLA
 7. MEHANOVIĆ ADNAN
 8. LETIĆ DŽENITA
 9. BABAJIĆ ELVIR
 10. MUMINOVIĆ DŽENAN
 11. HUSEINBAŠIĆ MAHIR
 12. IMAMOVIĆ SAMIR
 13. IMAMOVIĆ SAMRA
 14. MEŠALJIĆ AJLA

FARMACEUTSKI  TEHNIČAR:

 1. ČAMDŽIĆ AJLA

FIZIOTERAPEZTSKI  TEHNIČAR:

 1. BEĆIROVIĆ LAMIJA