Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo zdravstva

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 30.11.2023. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 15 SATI

24.11.2023

(Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)

GRUPA  1 -MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR:         (kandidati trebaju doći u 14 h)

 1. MUMINOVIĆ  ALEM
 2. SMAJIĆ AZRA
 3. MANDŽUKIĆ SELMA
 4. ALIĆ ALMEDINA
 5. MEŠIĆ ALMA
 6. ALIĆ RIJALDA
 7. MITIĆ BRIGITA
 8. ZULIĆ ADNAN
 9. MUJKANOVIĆ MERIMA
 10. BEĆIROVIĆ HAMZA
 11. SOKOLOVIĆ BAKIR
 12. SAKIĆ LEJLA

STOMATOLOŠKA  SESTRA:

 1. IBRIŠEVIĆ ELVISA

ZUBNI  TEHNIČAR:

 1. HADŽIĆ ELMA
 2. MUJABAŠIĆ AZEMINA