Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo zdravstva

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 29.02.2024. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 15 SATI

20.02.2024

 

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 29.02.2024. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA  POČETKOM U  15 SATI

 

(Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)

                                                                                     (kandidati trebaju doći u 14 h)

 

GRUPA  1 -MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

 1.  MEŠIĆ  ALADIN
 2. KARAHMET  EMA
 3. MUJIĆ  MELISA
 4. SMAJIĆ  AJLA
 5. JAŠARAGIĆ  RIAD
 6. ČAMDŽIĆ  AIDA
 7. DŽAFIĆ  DENIS
 8. AVDIĆ  REFIJA
 9. SMAJLOVIĆ  AMINA
 10. MEŠANOVIĆ  MERIMA
 11. KAMETOVIĆ  SAMIR
 12. ŠABANOVIĆ  MIRZA
 13. JUSUFOVIĆ  ISMAIL
 14. MILINKIĆ  MAJDA
 15. SOFIĆ  AMINA
 16. BAJRAMOVIĆ  NEDŽADA
 17. ZUKIĆ  AMILA
 18. ŠEHRIĆ  AMINA
 19. SINANOVIĆ  MEJRA