Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo zdravstva

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 28.12.2023. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 16 SATI

20.12.2023

 

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 28.12.2023. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA  POČETKOM U  16 SATI

 

(Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)

                                                                                     (kandidati trebaju doći u 15 h)

 

GRUPA  1 -MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

 1.  KASIĆ  TARIK
 2. MUTAPČIĆ  ALMIRA
 3. BAŠIĆ  MUBINA
 4. MUMUNOVIĆ  DŽENAN
 5. OMEROVIĆ  ELDINA
 6. OSMANOVIĆ  MERIMA
 7. ZULIĆ  ADNAN
 8. MEŠIĆ  ALMA
 9. KARIĆ  AMRA

PSIHO-GERIJATRIJSKA  SESTRA-TEHNIČAR:

 1. TURALIĆ  EMINA

LABORATORIJSKI  TEHNIČAR:

 1. SELIMOVIĆ  EMINA

FARMACEUTSKI  TEHNIČAR:

 1. SABRANOVIĆ  JASMINA