Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo zdravstva

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 28.02.2024. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 16 SATI

20.02.2024

 

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 28.02.2024. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA  POČETKOM U  16 SATI

 

(Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)

                                                                                     (kandidati trebaju doći u 15 h)

 

GRUPA  2 -MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

 1.  SIOČIĆ (JASMIN) AJLA
 2. MUJAČIĆ  SEMIR
 3. NUHANOVIĆ  ALMINA
 4. SINANOVIĆ  SUMEA
 5. POLJAKOVIĆ  MELIHA
 6. PEZIĆ  AMELA
 7. FERIZOVIĆ  RAMO
 8. EFENDIĆ  NEJRA
 9. SALANOVIĆ  ADNA
 10. BABAJIĆ  BENJAMIN
 11. HALIDOVIĆ  NEDŽMA
 12. BOJIĆ  EMINA
 13. HUSIĆ  NEJRA
 14. SULJIĆ  BENJAMIN
 15. KLOBODANOVIĆ  ADNA
 16. ĆOSIĆ  MELIHA
 17. ČAJLAKOVIĆ  EMRAH
 18. DŽIHANOVIĆ  SAMIRA
 19. BAJIĆ  MAIDA
 20. MEŠTRIĆ  JASMINA