Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo zdravstva

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 28.02.2024. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 15 SATI

20.02.2024

 

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 28.02.2024. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA  POČETKOM U  15 SATI

 

(Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)

                                                                                     (kandidati trebaju doći u 14 h)

 

GRUPA  1 -MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

 1.  BALKIĆ  RABIJA
 2. BAJRIĆ  ARMINA
 3. HUREMOVIĆ  MELINA
 4. ČAUŠEVIĆ  ZLATIJA
 5. SIOČIĆ  (Atif) AJLA
 6. KARANOVIĆ  JASMINA
 7. MUMIĆ  EDITA
 8. ŠEHIĆ  AJLA
 9. BINERKIĆ  SELMA
 10. OMEROVIĆ  EDITA
 11. BEGUNIĆ  ELMA
 12. HUMKIĆ  SAMRA
 13. ALJIĆ  ADNAN
 14. KARABAŠIĆ  OMER
 15. MUMIĆ  ALMA
 16. HADŽIĆ MINELA

AKUŠERSKA  SESTRA:

 1. ABADŽIĆ  DŽENANA
 2. DŽIZIĆ  SAMRA
 3. JAHIĆ  EDINA