Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Izdata građevinska dozvola za izgradnju mosta na lokalitetu Zlača

16.01.2024

Građevinska dozvola most Zelenika 01 16 01 2024

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić su danas načelniku općine Banovići Begi Gutiću uručili građevinsku dozvolu izgradnju mosta na rijeci Oskovi na lokalitetu izletišta Zlača. Most „Zelenika“ je u izuzetno lošem stanju, a aktivnosti na rješavanju ovog problema traju već skoro deceniju. Već duže vrijeme preko ovog mosta se i ne saobraća, zbog čega su građani koji posjećuju Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ i hotel Zlača prinuđeni koristiti obilaznicu. 
Nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona obećala svoju pomoć, a Općina Banovići na sebe preuzela obavezu da ishoduje svu dokumentaciju i dozvole, rješavanje ovog problema je sada već izvjesno. 
Naime Ministarstvo je ranije donijelo Rješenje o lokacijskoj informaciji (urbanistička saglasnost) urađena je projektna dokumentacija, a današnjim izdavanjem i uručenjem  građevinske dozvole stekli su se uslovi da se već sa građevinskom sezonom započne i sa radovima na rekonstrukciji.
Načelnik Banovića Bego Gutić je akcentirao da prostor Zaštićenog pejzaža Konjuh, odnosno planina Konjuh predstavlja veliki turistički potencijal, ne samo za Banoviće nego i cijeli Tuzlanski kanton.
„Ukoliko želimo da razvijamo turizam moramo unaprijediti infrastrukturu, prije svega saobraćajnice i mostove. Neprohodnost ovog mosta je dugogodišnji problem na kojem smo intenzivno radili i sada je njegova rekonstrukcija samo stvar tehničke provedbe“, kazao je načelnik Gutić .
„Vlada TK je prošle godine osigurala 450.000 konvertibilnih maraka inicijalnih sredstava namijenjenih za realizaciju prve faze projekta izgradnje. Ove godine planiramo osigurati i nedostajuća sredstva za finalizaciju cijelog projekta koji je procijenjen na ukupno oko 800.000 KM. Projektom je planirano da se gradi most širine 2×3 metra sa dvije, u odnosu na kolovoz, izdignute pješačke staze širine 1,5 metara i biciklističkom stazom širine 2,5 metara. Njegovom izgradnjom stavit će se u funkciju putna komunikacija prema hotelu „Zlača“ koja već duže vrijeme nije u funkciji, zbog čega su građani prinuđeni koristiti obilaznicu“, kazao je premijer Halilagić, te istaknuo zajednički angažman gradonačelnika Živinica Begana Muhića, rahmetli Samira Kamenjakovića i načelnika Općine Banovići Bege Gutića na realizaciji ovog projekta. 
Naime, Grad Živinice, na čijem prostoru se most nalazi dao je saglasnost da Općina Banovići, u ime obje strane, može podnositi zahtjeve za pribavljanje potrebnih saglasnosti i dozvola.
„Današnja dozvola jedan je od posljednjih preduslova za rješavanje ovog decenijskog problema, kako  građana Banovića tako i svih nas koji želimo uživati u prostranstvima i ljepotama Zaštićenog pejzaža Konjuh. Uz osnovne elemente most će imati i biciklističku stazu tako da će dugoročno ispunjavati sve potrebe uslove, ali i biti poticaj da na cijelom lokalitetu Zlače i Zaštićenog pejzaža razmišljamo o stvaranju uslova za brdsko planinski biciklizam kao oblik rekreacije i turizma“, kazala je danas ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić.

Građevinska dozvola most Zelenika 02 16 01 2024

Građevinska dozvola most Zelenika 03 16 01 2024