Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 64. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

09.07.2024

Vlada 01 09 07 2024

Utvrđen Kalendar aktivnosti obilježavanja genocida u Srebrenici
Kako bi se sistemski uredilo obilježavanje i promovisanje kulture sjećanja na genocid izvršen nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN Srebrenica tokom jula mjeseca 1995. godine, Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o utvrđivanju Kalendara aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona, a kojom se bliže određuju aktivnosti sa naznačenim datumom odnosno periodom odvijanja aktivnosti, opisom aktivnosti odnosno događaja, izvorom finansiranja, nosiocem ili nosiocima aktivnosti i načinom obilježavanja genocida u Srebrenici. Sastavni dio Uredbe je i Kalendar kojim su, osim kontinuiranih aktivnosti koje nemaju tačno preciziran datum izvršavanja, nego se njihovo provođenje odnosi na cjelogodišnji period, precizirane posebne aktivnosti i događaji koji počinju tokom mjeseca aprila posjetama učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona Memorijalnom centru u Potočarima i završavaju početkom oktobra kada se obilježava godišnjica postojanja Memorijalnog centra. 
Ovim je realiziran Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona kojim je zadužena Vlada Tuzlanskog kantona da do 11. jula 2024. godine donese posebnu Uredbu kojom će se definisati kalendar aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona za sistematsko obilježavanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica.

Vlada 02 09 07 2024

Ostale odluke
Vlada je danas donijela Odluku o potrebi provođenja postupka javne nabavke za izvođenje radova radi rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje poslovne zgrade Vlade Tuzlanskog kantona i ovlastila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona da, kao nosilac svih aktivnosti navedenog projekta, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, provede postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji poslovne zgrade Vlade Tuzlanskog kantona prema Glavnom projektu. Procijenjena vrijednost javne nabavke radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji poslovne zgrade Vlade Tuzlanskog kantona prema Glavnom projektu iznosi 11.250.000 KM.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2023. godinu, te nije prihvatila Godišnje izvještaje o poslovanju Javnog preduzeća Radio– televizija Tuzlanskog kantona za 2022. i 2023. godinu koji uključuju setove finansijskih izvještaja, izvještaje o radu Nadzornog odbora, te izvještaje Odbora za reviziju i vanjskog revizora.
U skladu sa ranije donesenim Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton, Vlada je danas odobrila 7.000 KM Opštoj poljoprivrednoj zadruzi Tarevci za sufinansiranje organiziranja XV međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva „Tarevci“ 2024 i 10.000 KM Medžlisu Islamske zajednice Zvornik za sufinansiranje kulturno – vjerske manifestacije „Dani Hasana Kaimije 2024“.
U skladu sa ranije donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, Vlada Tuzlanskog kantona je danas odobrila ukupno 50.000 KM Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i 7.000 KM Uredu premijera TK.
Danas je Vlada odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Za osvojenu nagradu najbolje osnovne škole u 2024. godini sa područja Grada Gradačac, JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac Grad Gradačac je dodijelio 5.000 KM.
Kao pomoć nakon pretrpljenog požara, Vlada je danas odobrila i 102.500,00 KM privrednom društvu „DOM SMREKA“ d.o.o. Srebrenik, u svrhu finansiranja nabavke teretnog motornog vozila koji je neophodan za nastavak poslovanja – opstanak na tržištu.
Danas je Vlada, kako bi preciznije odredila i popunila uočene pravne praznine i nelogičnosti, te olakšala primjenu i jasnije uredila pitanja od značaja za rad organa koji provodi stručne ispite donijela Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala prethodnu saglasnost na Odluku o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024/2025. godine. Navedenom Odlukom je utvrđen iznos participacije i školarine u troškovima studija u iznosima kao i u prethodnim akademskim godinama. Jedina promjena odnosi se na brisanje odredbe koje su proizilazile iz Erasmus+ Project No ECOBIAS, po kojem su školarine na drugom ciklusu studija realizirane na teret projekta u 2022/2023. godini, pa je za istim prestala potreba. Drugačije rješenje u odnosu na važeću Odluku predloženo je i u pogledu utvrđivanja iznosa premije osiguranja studenata, te je za razliku od dosadašnjeg fiksnog iznosa premije predloženo da se iznos premije osiguranja utvrdi nakon provođenja postupka javne nabavke.
Danas je Vlada dala saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera Tuzlanskog kantona, Ureda Vlade Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.