Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 52. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

16.04.2024

Vlada 01 16 04 2024
500,000 KM za savremene pristupe psihosocijalne podrške djeci sa teškoćama u razvoju 
Vlada je danas dala i saglasnost na Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za sufinansiranje rada Centra za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju Mali svijet Bistarac Donji bb Lukavac. Ovaj program odnosi se na raspodjelu predviđenih 500,000 KM namijenjenih za realizaciju pružanja psihosocijalne podrške djeci sa teškoćama u razvoju kroz savremene pristupe kojim će se omogućiti djeci sa razvojnim teškoćama da ostvare puni potencijal u ranom periodu života od 1,5 - 6 godina starosti. Projektom će biti obuhvaćeno 200 korisnika, gdje će se za 12 mjeseci odraditi 42.336 individaulnih tretmana kroz razne terapijske tehnike i tretmane. 

Ostale odluke
Danas je Vlada, radi lakše primjene i provođenja postupka, izmijenila i dopunila Odluku o ostvarivanju prava na finansijska sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. Također, kao posebna novina u predloženim izmjenama i dopunama uvedena je mogućnost da pravo na dodjelu sredstava imaju i javna preduzeća čiji je osnivač i/ili većinski vlasnik Tuzlanski kanton. Cilj je da se putem izdvajanja određenih finansijskih sredstava omogući otvaranje novih radnih mjesta putem pokretanja odnosno proširenja djelatnosti, na području Tuzlanskog kantona, od strane branilačkih kategorija odnosno poslodavaca koji će zaposliti lica iz reda branilačke kategorije.

Također, Vlada je danas utvrdila uslove i kriterije, način i postupak raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Radi se o 40.000 KM namijenjenih za projekte iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture, odnosno za unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture poznavanja saobraćajnih propisa, edukaciju vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova, promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija, povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja, unapređenje nivoa usluge prijevoza putnika, obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila usmjeravanje u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu razgraničenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika po Godišnjem obračunu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu u iznosu 1.375.130 KM.

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o pripajanju Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla. Prema ovoj odluci Rudarska škola će se pripojiti srednjoj građevinsko – geodetskoj školi od 1. septembra 2024. godine. Današnjom odlukom definisano je preuzimanje zaposlenika, imovine, prava, obaveza i dokumentacije, te druge pojedinosti potrebne za proces pripajanja. Današnji prijedlog odluke dostavljen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Također, odobreno je i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u iznosu od 3.700 KM, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, za JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik u svrhu realizacije projekta „Biblioteka je živa - životne mudrosti nam otkriva“. Sredstva je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla za 2023. godinu.

Kako bi se ubrzao rad stručne komisije, čijem nadzoru podliježu i objekti za proizvodnju hrane za životinje i sirovine, mješaonice stočne hrane i objekti za uskladištenje hrane za životinje, te veterinarske organizacije, a imajući u vidu potrebu angažmana ove komisije i izvan radnog vremena, Vlada je danas izmijenila Odluku o određivanju stalnih radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, organa uprave i upravnih organizacija za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada. Ubrzavanjem rada ove komisije omogućit će se brže djelovanje i postupanje te olakšati rad velikog broja subjekata u poslovanju sa hranom u privredi, odnosno rad u djelatnostima koje su u vezi sa namirnicama animalnog porijekla, farmama, radom veterinarskih stanica, a samim time zaštite javnog zdravlja i zdravlja životinja.
Vlada je danas dala više saglasnosti za prijem u radni odnos. Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli date su saglasnosti za raspisivanje konkursa i prijem uposlenika sa zasnivanjem radnog odnosa, kao i za raspisivanje konkursa za izbor u naučno nastavna zvanja bez zasnivanja radnog odnosa. Saglasnosti su date i Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla, Javnoj ustanovi Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Lukavac, Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona, Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, te Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Također, Vlada je danas imenovala Denisa Husića, diplomiranog pravnika, za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, na period od četiri godine.