Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 49. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

10.05.2024


Na danas održanoj vanrednoj sjednici, Vlada je, zbog poteškoća u obračunima plaća i naknada za zaposlenike visoke stručne spreme zdravstvenog smjera u zdravstvenim ustanovama, kao i akademsko osoblje JU Univerziteta u Tuzli, a do kojih je došlo nakon stupanja na snagu nedavno donesenih izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, utvrdila prijedlog Zakona o izmjeni navedenog zakona. Naime kod prethodnih izmjena, koje su nedavno stupile na snagu, utvrđene su određene neusaglašenosti sa odredbama propisa na snazi kao i kolektivnih ugovora kojima se uređuju plaće i naknade navedene kategorije zaposlenika, te se novim izmjenama zakona rješava uočeni problem.