Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 41. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

14.02.2024

Na danas održanoj vanrednoj sjednici, dominantno posvećenoj stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, Vlada se upoznala sa Informacijom Ministarstva unutrašnjih poslova TK o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, sa posebnim akcentom tragične događaje koji su se desili u srijedu 7. februara 2024.godine u Tuzli. Ova informacija, zajedno sa pratećim aktima, upućena je Skupštini Tuzlanskog kantona na postupanje i razmatranje na sjednici koja je zakazana za sutra, 15. februara.