Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 41. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

16.01.2024

Vlada 16 01 2024

2023. je rekordna godina po deminiranju u TK
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja NUS-a na području TK u 2023. godini. Tokom deminerske sezone 2023. okončano je 9 projekata, a tri su konzervirana i biće nastavljena naredne godine. Uz primjenu svih metoda deminiranja, tokom 2023. godine deminirana je površina od 4.149.490,78 m2 što predstavlja najbolji godišnji rezultat od početka izvođenja deminerskih radova na području TK. Kada je u pitanju ostvareni rezultat deminiranja po općinama/gradovima može se konstatirati da je prisutna neravnomjernost u zastupljenosti, kao i da je akcenat u potpunosti dat na projekat „Majevica bez mina“. Izostanak nastavka deminerskih radova koji su započeti ranijih godina na području gradova Lukavac i Gračanica kao i općine Banovići ima značajno negativan uticaj na stvaranje sigurnijeg okruženja podno planine Ozren. Navedene općine su u svojim budžetima planirale značajna sredstva za sufinansiranje projekata deminiranja, ali sve je teže pronaći zainteresirane deminerske kompanije koje bi svoje kapacitete uključile u deminiranje projekata na ovim općinama. Od početka izvođenja humanitarnog deminiranja (1997. g.), uz primjenu svih metoda deminiranja do danas, deminirana je površina terena od 40.017.463,93 m2. 
Tokom 2023. godine na području TK nisu zabilježeni slučajevi stradanja civila u minskim poljima. Prema podacima sa kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, dogodilo se preko 200 minskih nesreća, na području svih općina i gradova Tuzlanskog kantona, u kojima su smrtno stradale 123, a teže i lakše je ranjeno 136 osoba. Sve civilne nesreće desile su se, uglavnom, u obilježenim područjima, te da su najčešći razlozi koji dovode do nesreća nepoštivanje minskih upozorenja i svjestan ulazak u sumnjiva područja zbog lova ili sječe šume.
Ako se zna da iz godine u godinu opada interes stranih donatora i smanjuje se priliv donatorskih sredstava, te da se izdvajaju vrlo skromna sredstava u budžetima općina, gradova i Kantona, a posebno sa državnog nivoa onda cjelokupna situacija u oblasti deminiranja nije ohrabrujuća. U nekim općinama i gradovima čak i ona izdvojena odnosno planirana sredstva nisu implementirana zbog smanjenog interesa deminerskih kompanija za sudjelovanje u sufinansiranju i finansiranju projekata deminiranja. Međutim, zahvaljujući Projektu „Majevica bez mina“ kojeg su pokrenule općine iz Federacije i Republike Srpske (Čelić, Sapna, Teočak, Lopare i Ugljevik) zajedno sa kancelarijom Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini iz Tuzle, pronađen je investitor koji će u naredne 3 godine uložiti 8,7 miliona eura za deminiranje područja Majevice.
Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi nešto više od 65 miliona m2 ili 2,6 % od ukupne površine kantona.
Kada je u pitanju uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, tokom prošle godine uništeno je više od 2.200 komada, a sveprisutna je i pojava njihovog svakodnevnog prijavljivanja. To ukazuje da još uvijek ima veliki broj ovih sredstava, koja se, zahvaljujući djelovanju tima civilne zaštite i pripadnicima tima KDZ MUP-a TK na vrijeme i bezbjedno preuzimaju, prevoze i uništavaju.

Ostale odluke
Vlada je danas rad direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Dževada Kormana, za period od 01.12.2022. godine do 30.11.2023. godine, ocijenila ocjenom odličan (5).
Vlada je danas dala i saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.01. do 31.03.2024. godine, te donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda.
Također, Vlada je konstatovala da se finansiranje poslova, funkcija i programa budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03. 2024. godine vrši na osnovu Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01. do 31.03.2024. godine, te zadužila Ministarstvo finansija da pripremi prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu o čemu će Vlada Kantona donijeti poseban Zaključak sa elementima za izradu prijedloga.
Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini.
Danas je Vlada odobrila 2.119,12 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austria AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.
Kao i više puta do sada, Vlada je danas utvrdila da će osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesece januar - mart 2024. godine ostati nepromijenjena, tj. 6 KM. 
Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila da je OR „Pajo enterijer“ iz Tuzle 27.122023. godine izvršio povrat dijela neutrošenih finansijskih sredstava u visini od 5.000,00 KM, koja su odobrena Ugovorom o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu osiguranja povoljnijih uslova za zapošljavanje.
Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK na tekst prednacrta Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja. Ministarstvo je u Mišljenju navelo određene primjedbe i prijedloge uz koje podržava tekst prednacrta Zakona.