Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 39. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

06.02.2024

Manja prolaznost kandidata na polaganju vozačkih ispita u TK
Vlada je danas prihvatila Informaciju o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita i licenciranju predavača i ispitivača u 2023. godini.  Na sedam ispitnih mjesta, na ispitu iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja testirano je ukupno 8.612 kandidata od čega je 5.551 kandidat položio, a 3.061 kandidat nije položilo ispit, te je prosječna prolaznost na ispitu iz poznavanja propisa iznosila 64%. Ovaj procenat je za 1% manji u odnosu na 2022. godinu. Ispitu iz poznavanja pružanja prve pomoći pristupio je 5.909 kandidata, a ispit prolaznost je za oko 6,4% manja u odnosu na 2022.godinu. U izvještajnom periodu na 10 ispitnih mjesta na ispitu iz upravljanja motornim vozilom provedeno je ukupno 8.886 ispita od čega su na 6.972 ispita kandidati ocijenjeni ocjenom „položio” a na 1.911 ispita ocjenom „nije položio”. Prosječna prolaznost na ispitu iz upravljanja motornim vozilom u izvještajnom periodu je iznosila 78%, te je za 2% manja u odnosu na 2022. godinu. Broj kandidata koji su u 2023. godini položili ispit iz upravljanja motornim vozilom je za oko 6,4% manji u odnosu na 2022. godinu.
Istovremeno, u toku 2023. godine realizirana su dva javna poziva za sticanje instruktorske dozvole. Od prijavljenih 18 kandidata, njih 7 steklo je instruktorsku dozvolu u prvom ciklusu, 8 kandidata u drugom ciklusu. Jedan kandidat nije ispunjavao uslove za sticanje dozvole, a 2 kandidata su odustala od daljnje procedure. Tokom prošle godine 12 kandidata steklo je i licence predavača teoretske nastave, ispitivača iz poznavanja saobraćajnih propisa, ispitivača iz upravljanja motornim vozilom i ispitivača iz poznavanja pružanja prve pomoći povrijeđenim licima.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o neplaćenim sudskim taksama, prema kojoj ukupan iznos neplaćenih sudskih taksi u periodu 2013-2023 godine iznosi 1.435.290,69 KM, za koji iznos su manji prihodi Budžeta Tuzlanskog kantona. Od ovog iznosa Budžet Tuzlanskog kantona potražuje neplaćene sudske takse u iznosu 581.717,45 KM za period 2019-2023. godine, dok bi za 863.978,14 KM za period 2013-2018. godina zbog zastare trebalo donijeti rješenja o brisanju potraživanja neplaćenih sudskih taksi. Imajući u vidu navedeno danas je Vlada zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave da obavi nadzor nad provedbom odredaba Zakona o sudskim taksama iz svoje nadležnosti, a kantonalni organi uprave su zaduženi da bez izuzetka primjenjuju član 33. stav 2. i 3. Zakona o sudskim taksama. 
Vlada je danas odobrila usmjeravanje dijela transfera u iznosu 3.388.905 KM, dodijeljenog Tuzlanskom kantonu na osnovu Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH, u Odluku o privremenom finansiranju TK, za realizaciju nabavke opreme za Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK.
Imajući u vidu da se izdaci Tuzlanskog kantona izvršavaju u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju, a da na potrošačkoj jedinici Služba Skupštine TK nisu mogla biti planirana sredstva, Vlada je danas donijela odluku i odobrila isplatu 15.532 KM sa pozicije Tekuća rezerva, na ime otpremnine zaposlenice Skupštine TK koja odlazi u penziju.
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstva u okviru Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu za 2023. godinu. Općini Čelić je odobren zahtjev za izmjenu elemenata projekta odnosno izmjena dijela kandidovanih dionica puteva u okviru projekta „Sanacija i asfaltiranje lokalnih puteva“, dok je, uz Općinu Čelić, i općinama Teočak, Sapna i Kladanj odobreno produženje roka za implementaciju dodijeljenih sredstava za 2023. godinu, te su ove općine zadužene da dostave izvještaje o utrošku dodijeljenih sredstava najkasnije do 31.05.2024. godine.
Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Inicijativom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona za izmjenu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Također imenovani su i pregovarački timovi Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora radi zaključivanja izmjena i dopuna (aneksa) kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.
Vlada je danas izmjenila Odluku o imenovanju Kantonalnog tima za koordinaciju, stručnu pomoć i nadzor (Kantonalni savjetodavni tim-KST), te zbog odlaska Nurdina Muhamedbegovića u penziju, na njegovo mjesto imenovala Edina Trgovčevića.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala Upravni odbor JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, te donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i člana školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.