Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 36. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

29.12.2023

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila tekstove Sporazuma o produženju važenja kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Ovim dokumentima predviđeno je produženje vremenskog važenja ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu na period od dvije godine, počevši od 07.02.2024. godine.
Također, Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, između budžetskih  korisnika, kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2023. godinu.