Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 35. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

28.12.2023

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je odobrila 1.000 KM Udruženju građana „Ljiljan“ Prijeko Brdo za refundaciju troškova organizacije manifestacije Smotre KUD „Ljiljan“, kao i 3.692,68 KM Dječijem „Selu mira“ Turija na ime refundacije plaćenog iznosa troškova carine za nabavku novogodišnjih paketića i robe za potrebe Dječijeg „Sela mira“ Turija.
Također, Vlada je dala saglasnost na Zapisnik Komisije za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2022. godinu za JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla i prihvatila prijedloge u vezi sa povratom sredstava u budžet Grada Tuzla i uplatu sredstava u budžet Tuzlanskog kantona na ime finansiranja rada navedenih ustanova za 2022.godinu.
Zbog ispravke tehničke greške, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva za kulturu, sport i mlade broj o izmjenama Odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za ostvarene zapažene ili perspektivne sportske rezultate ili sportske rezultate specijalne olimpijade za 2023.godinu.
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u vezi sa presudom Kantonalnog suda u Tuzli, radi poništenja odluke i zaštite prava iz radnog odnosa.
Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela odluku kojom se otvara podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za servisiranje kreditnog zaduženja po zaključenom Ugovoru o kreditu sa Razvojnom bankom FBiH.
Vlada je dala i saglasnost na saglasnost na Pravilnik o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda JU OŠ „Sapna“ Sapna.
Također, Vlada je dala saglasnost za iznos naknade za rad predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i zamjenicima članova Komisije za polaganje stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara.