Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 34. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

21.12.2023

Stipendije sportistima i trenerima
Vlada je danas dala saglasnost  na Odluku ministarstva za kulturu, sport i mlade o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za ostvarene zapažene ili perspektivne sportske rezultate ili sportske rezultate specijalne olimpijade za 2023.godinu. Ove godine na raspisani javni poziv pristiglo je 58 potpunih prijava koje su ispunjavale formalno-pravne uslove Javnog poziva, te je za dodjelu stipendija za sportiste i trenere za ostvarene zapažene ili perspektivne sportske rezultate ili sportske rezultate specijalne olimpijade za 2023.godinu raspoređeno ukupno 86.350 KM. Važno je za napomenuti da je u odnosu na 2022.godinu došlo do znatnog povećanja broja nagrađenih sportista i trenera sa 25 sportista i trenera u 2022. godini na njih 58 u 2023. godini. 
Vlada je dala i saglasnost na Odluku ministarstva za kulturu, sport i mlade o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za ostvarene studentske i školske sportske rezultate za 2023. godinu. Pravo na ovu nagradu ostvarila su ukupno 132 korisnika, a Ministarstvo je za učenike i njihove trenere nastavnike/profesore utvrdilo iznose stipendija. Za učenike koji pohađaju osnovnu školu i njihove trenere nastavnike/profesore koji su ostvarili 1. mjesto na Federalnom takmičenju stipendija iznosi 250,00 KM. Nije bilo aplikanata u ovoj kategoriji, a koji pohađaju srednju školu i njihove trenere nastavnike/profesore. Za učenike i njihove trenere nastavnike/profesore koji su ostvarili 1. mjesto na Malim olimpijskim igrama TK stipendije iznose 200,00 KM za učenike koji pohađaju srednju školu i njihove trenere nastavnike/profesore, dok stipendije za učenike koji pohađaju osnovnu školu i njihove trenere nastavnike/profesore stipendije iznose 150,00 KM.

Ostale odluke
Zbog potrebe za relokacijom planiranih sredstava, a u cilju njihovog boljeg iskorištenja, odnosno osiguranja više sredstava na pozicijama gdje je iskazan i veći interes i potreba, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini. Ukupno planirana sredstva za podrške u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, u iznosu od 12,8 miliona KM, ostaju nepromijenjena. 
Vlada je danas dala saglasnosti na 4 odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka. Ovim sredstvima finansirani su projekti u povratničkom naselju u Živinicama, Lukavcu, Kalesiji i Teočaku.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o imenovanju Mirze Memića za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona do imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci.