Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 30. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

30.11.2023

Vlada je danas prihvatila tekst Ugovora o subvencioniranju avio linija koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Ovim Ugovorom uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti između Javnog preduzeća i Vlade Kantona, a po osnovu prijenosa novčanih sredstava namijenjenih subvencioniranju avio linija Javnog preduzeća i način izvještavanja o namjenskom utrošku doznačenih sredstava. Podsjećamo, radi se o realizaciji 2,5 miliona KM, koliko je Vlada TK osigurala za subvencioniranje avio linija.
Vlada je danas prihvatila dopunu izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava u okviru Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu za 2022. godinu. Time su se stekli uslovi za potpisivanje ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava sa Općinom Kladanj. 
Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda JU Gimnazije „Mustafa Novalić“ Gradačac.