Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 28. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

10.10.2023

Vlada 01 10 10 2023

Pokrivenost uvoza izvozom u TK visokih 89,6%
Danas je Vlada prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Prema Informaciji, tokom prošle godine došlo je do rasta industrijske proizvodnje u Tuzlanskom kantonu od 1,3 % u odnosu na isti period 2021. godine. Rast industrijske proizvodnje je ostvaren u kategorijama intermedijarnih proizvoda 7,7 %, kapitalnih proizvoda 6,0 % i netrajnih proizvoda za široku potrošnju 0,6 %, dok je istovremeno došlo do pada proizvodnje energije 4,5 % i trajnih proizvoda za široku potrošnju 5,9 %. Ukupni izvoz iz Tuzlanskog kantona u 2022. godini iznosio je 2.732,6 miliona KM, što je za 31,6% više u odnosu na nominalnu vrijednost izvoza u 2021. godini. U istom periodu ostvaren je uvoz u vrijednosti od 3.049.7 miliona KM, sto je rast nominalne vrijednosti uvoza od 28,3%. Ovo ukazuje da je vanjskotrgovinski deficit od 317,l miliona KM, a pokrivenost uvoza izvozom je visokih 89,6%.
Analizirana privredna društva resorne oblasti, prema izvještajima za 2022. godinu, ostvarila su ukupni prihod u iznosu od 2.060.444.480,20 KM, što je odnosu na 2021. godinu povećanje u vrijednosti od 17%, dok je broj zaposlenih manji za 3%. Najveći promet u Tuzlanskom kantonu 2022. godini, su ostvarili „GIKIL“ d.o.o. Lukavac sa prihodom od 607.070.373,00 KM i Termoelektrana „Tuzla“ sa prihodom od 352.661.064,00 KM. Najveću dobit u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini, ostvarila je kompanija SISECAM Soda d.o.o. Lukavac, od cca 109 miliona KM.
Prema podacima Službe za zapošljavanje TK, na kraju decembra 2022. godine, na evidenciji je bilo prijavljeno 68.213 nezaposlenih osoba, od čega 44.736 (65,58 %) stručnih i 23.477 (34,42%) nestručnih osoba. U ukupnom broju nezaposlenih su 43.142 žene. Najviše nezaposlenih na evidencijama Službe za zapošljavanje je prodavača, ekonomskih tehničara i diplomiranih ekonomista. 4. Prosječna neto plata u Tuzlanskom kantonu u decembru 2022. je iznosila 1.067 KM što je ispod prosjeka Federacije BiH. U odnosu na kantonalni prosjek iz 2021. godine, neto plaća je veća za 17,8 %.

Vlada 02 10 10 2023

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila prijenos vlasništva nad putničkim vozilom marke Škoda Octavia 2008. godište, sa Skupštine Tuzlanskog kantona na JP Radio televizija Tuzlanskog kantona. 
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva privrede o odobravanju 301.533,11 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima. Radi se o projektu pokrenutom 2020. godine kojom prilikom je Vlada Tuzlanskog kantona osigurala 2,1 milion KM za sufinansiranje kamata ne kredite privrednim društvima u Tuzlanskom kantonu. 
Danas je Vlada TK odobrila 8.000 Udruženju porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja „PIPOL“ Tuzla za sufinansiranje aktivnosti projekta Rehabilitacioni kamp „Pobjednici“.
Vlada je dala više saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda škola sa područja TK.
Također, Vlada je dala saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, kantonalnog inspektora za civilnu zaštitu i namještenika, višeg referenta magacinera-vozača-kurira u radni odnos na neodređeno vrijeme, Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona za prijem dva državna službenika, stručnog saradnika za budžet i finansije i stručnog savjetnika za informaciono-dokumentacione poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme, te JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za prijem stručnog saradnika predškolskog odgajatelja  i stručnog saradnika noćnog odgajatelja u radni odnos na određeno vrijeme na period najduže do šest mjeseci.
Vlada je danas Nikolu Čiču, na njegov lični zahtjev, razriješila sa pozicije direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. 
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala upravne odbore JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići, te dala prethodnu saglasnost za imenovanje Denijala Tulumovića za vršioca dužnosti direktora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla najduže do šest mjeseci. Također, doneseno je i više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.