Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 25. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

19.10.2023

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je podržala prijedloge Radne grupe za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH, izražene kroz Obrasce sa objedinjenim komentarima, primjedbama, prijedlozima i sugestijama na navedene zakone, a koje će Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona uputiti Federalnom ministarstvu zdravstva.
Također, Vlada je dala saglasnosti na više pravilnika o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda škola na području Tuzlanskog kantona.