Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Informacija sa 20. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

16.08.2023

Vlada 02 15 08 2023

Informacija sa 20. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Današnju sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona premijer Irfan Halilagić otvorio je odavanjem počasti nevino stradalim osobama u Gradačcu. Članovi Vlade su minutom šutnje, i učenjem sure El-Fatihe odali počast žrtvama zločina u Gradačcu.

 

Pozitivan finansijski rezultat TK na prvom polugodištu

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – jun 2023. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih 6 mjeseci 2023. godine od 268.187.126,81 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 248.580.367,72 KM, evidentno je da je Budžet TK u ovom izvještajnom periodu ostvario ukupan finansijski rezultat u iznosu od 19.606.759,09 KM. Napominjemo da tek u drugom polugodištu dolazi do realizacije planiranih programa, a time i većeg procenta izvršenja Budžeta.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za period i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2023. godine.

 

Značajne investicije u pravosudne institucije

U cilju realizacije ranije donesenom Programa rasporeda sredstava za pozicije „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“, Vlada je danas donijela 10 odluka o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata u oblasti pravosuđa ukupne vrijednosti nešto više od 200.000 KM. Današnjim odlukama za Općinski sud u Živinicama je odobreno 50.000,00 KM, općinske sudove u Gradačcu i Banovićima je odobreno po 30.000,00 KM, Kantonalno tužilaštvo 29.000,00 KM, Kantonalni sud u Tuzli 25.000,00 KM, Općinski sud u Tuzli iznosu od 11.000,00 KM, Općinski sud u Gračanici 10.000,00 KM, te za Općinski sud u Kalesiji 4.000,00 KM. Za Ministarstvo pravosuđa i uprave je odobreno 9.000,00 KM, dok su za Kantonalno pravobranilaštvo odobreno 2.932,00 KM.

Također, Vlada je danas, sa pozicije Tekuća rezerva, odobrila i 9.483,00 KM Općinskom sudu u Lukavcu u svrhu sanaciju štete na zgradi suda nastale nakon olujnog nevremena.

 

Dodatna sredstva za uređenje, čišćenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta

Vlada TK dala je saglasnost na izmjene Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini, čime se raspoređuju neutrošena sredstva. Ovim izmjenama među ovogodišnje aktivnosti uvrštena je i realizacija naknadno kandidiranih projekata u Kalesiji, Tuzli i Živinicama koje lokalne zajednice su kandidirale projekte za provođenje mjera uređenja i čišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta, dok je Lukavac dostavio prijedlog izrade projekta tehničkog rješavanja navodnjavanja, uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području grada Lukavac. Za ove namjene osigurano je  709.071,51 KM.

Naime, nakon utvrđivanja inicijalnog Programa, preostalo je neutrošenih sredstava, te je Ministarstvo pozvalo gradove i općine sa područja Tuzlanskog kantona da dostave prijedloge dodatnih projekata, a na taj poziv svoje projekte dostavile su gore navedeni gradovi i općine.

 

Ostale odluke

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju novčanih sredstva u iznosu od 13.100 KM Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona, u svrhu plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osnovne i srednje škole, po obavijesti Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Tuzla. Ministarstvu finansija zaprimilo je akt Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Tuzla u kome se navodi da nakon analize M-4 (obrasca), prijava doprinosa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i uplate doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje za osnovno i srednje obrazovanje za period 2009.- 2010. godine, postoji razlika između prijavljenih i uplaćenih doprinosa za navedeni period. Ovim će se riješiti problem zaposlenika škola koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju koji su imali problem neispravnih M4 obrazaca i uplate doprinosa što je otežavalo i produžavalo vrijeme za dobivanje rješenja za odlazak u penziju.

Vlada je danas utvrdila Plan i Program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Ovim dokumentom utvrđeni su ciljevi i mjere za unapređenje zdravstvene zaštite koji predstavljaju osnovu za utvrđivanje dodatnih kriterija i pripadajućih dijelova programa zdravstvene zaštite.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu. Današnjom izmjenom Vlada je među manifestacije od interesa za Kanton uvrstila i „Aliđun u gradu Tuzla/Veče Romske muzike u gradu Tuzla“ čiji je oganizator Udruženje Roma „Euro Rom“ Tuzla.

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila i uslove, kriterije i postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu na poziciji Pomoć vjerskim zajednicama.

Danas je Vlada prihvatila i Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za uvezivanje radnog staža radnicima u privrednim društvima u kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, a u kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a ispunjavaju uslove za penzionisanje u 2023. godini. Radi se o pet privrednih društava u kojima je stečajni postupak završen, a u kojima tokom 2023. godine 12 radnika stiče uslove za penziju. Za plaćanje neuplaćenih poreza i doprinosa, a time i stjecanje uslova za penzionisanje ovih osoba je potrebno osigurati 118.810,72 KM. Radi se o ukupno 12 radnika kompanija „TMN Starić“ d.d. Kladanj, „Polet“ d.d. Tuzla, „Aida“ d.d. Tuzla, „Unioninvest-mašinska montaža“ d.o.o Tuzla i „Bosnia-Valves“ d.o.o. Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na pravilnike o vrstama, načinu i rokovima korištenja vlastitih javnih  prihoda Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona  i Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli, kao i na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda JU Mješovite srednje rudarske škole Tuzla, JU Gimnazija Živinice, JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla, JU OŠ “Novi Grad” Tuzla i JU Mješovita srednja ekonomsko – hemijska škola Lukavac.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju Radne grupe za analizu trenutnog stanja u Javnoj ustanovi i mogućnosti uspostave odjeljenja za radno osposobljavanje u JU Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Danas je Vlada dala i prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli za upis ukupno 94 kandidata koji su ispunili formalni uslov za upis preko broja kandidata predviđenog planom upisa za akademsku 2023/24. godinu, i to 20 kandidata na Fakultetu elektrotehnike, studijski program Elektrotehnika i računarstvo, 3 kandidata na Farmaceutskom fakultetu i 71 kandidat na Medicinskom fakultetu, Odsjek zdravstvenih studija od toga 21 kandidat za Studij fizioterapije i 50 kandidata za Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, u statusu studenata koji se sami finansiraju.

Vlada je dala saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa. Ekonomskom fakultetu data je suglasnost za prijem 2 izvršioca na poziciju saradnik u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika. Filozofskom fakultetu omogućen je prijem jednog nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast Sociologija. Saglasnost je dana i Medicinskom fakultetu za nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavne predmete Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom i Medicinska mikrobiologija sa imunologijom, Hirurgija i Onkologija. Također je Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu omogućen prijem saradnika u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast Hidrogeologija.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za prvih šest mjeseci 2023. godine.

Vlada je danas dala i saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za ekonomsko-finansijske poslove u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka zaposlene službenice sa porodiljskog odsustva, a najduže tri godine.

 

 

Odjeljenje za informisanje

 

Vlada 01 15 08 2023