Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Informacija sa 19. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

07.09.2023

Vlada 01 07 09 2023

866.500 KM za energijsku efikasnost javnih objekata u TK
Danas je Vlada donijela Akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ovim su, u skladu sa Studijom energijske efikasnosti javnih objekata Tuzlanskog kantona, utvrđeni objekti sa područja našeg kantona za koje će biti finansiranje mjere energijske efikasnosti. Ukupna vrijednost implementacije planiranih mjera na ukupno 10 objekata ove godine iznosi 866.500 KM, a u okviru čega će se zamijeniti grijanje u školskim objektima JU OŠ „Klokotnica“ u Doboj Istoku i JU OŠ „Teočak“, PŠ Stari Teočak. U JU „Džakule“ u Gračanici, JU OŠ „Banovći“ u Banovićima bit će izvršena termoizolacija zidova, dok će u JU OŠ „Kalesija“, PŠ Gornja Kalesija uz termoizolaciju zidova biti izvršena i zamjena vanjske stolarije. Osim navedenog, u Domu zdravlja u Živinicama bit će izvršena termoizolacija zidova, dok će u domovima zdravlja u Lukavcu i Kalesiji biti zamijenjena, odnosno ugrađena vanjska stolarija. U Kladnju će u zgradi policije biti termoizolirani zidovi, a na Klinici za hirurgiju UKC-a Tuzla će biti utopljen krov.  

Vlada 02 07 09 2023

Nastavak pripremnih aktivnosti za izgradnju novog objekta Općinskog suda u Lukavcu
Imajući u vidu intenciju i planiranu mjeru Vlade Tuzlanskog kantona da izgradi novi objekat Općinskog suda u Lukavcu, a nakon što je Odlukom Gradskog vijeća Lukavca utvrđena cijena predmetnog zemljišta za izgradnju objekta, u iznosu od 249.200,00 KM, o čemu je upoznata i Skupština Tuzlanskog kantona, Vlada je danas pripremila i Skupštini Tuzlanskog kantona proslijedila prijedlog Odluke o podršci kupovini zemljišta radi izgradnje nove zgrade i davanju ovlaštenja za zaključivanje kupoprodajnog ugovora i preduzimanju drugih radnji i aktivnosti u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu. Podsjećamo ovim će se trajno riješiti problem smještaja ove pravosudne institucije, a što će doprinijeti dostojanstvenijem, efikasnijem i ažurnijem radu Suda. Prijedlogom odluke dalo bi se ovlaštenje Vladi Tuzlanskog kantona da sa Gradom Lukavac u ime Tuzlanskog kantona zaključi ugovor o kupoprodaji spomenutog zemljišta, kao i da preduzme druge radnje i aktivnosti u cilju kupovine predmetne nekretnine i izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu. Nakon kupovine nekretnine, Općinski sud će pristupiti drugim potrebnim aktivnostima, kao što su provođenje postupaka javnih nabavki za izradu Glavnog projekta, pribavljanje Građevinske dozvole, nabavke izvođača radova.