Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

Na Univerzitetu u Tuzli počelo testiranje elektronske prijave ispita

20.05.2022

E - prijava 01Značajno je napomenuti da će studenti do početka naredne akademske godine ispite, još uvijek morati prijavljivati i na tradicionalni način predajom „papirnih" prijava u studentske službe. Tokom ove, testne faze, očekuje se da aplikacija pokaže i određene nedostatke koji će biti otklonjeni do početka naredne akademske godine, od kada će online način prijave biti i jedini način prijave isputa na Univerzitetu.

„Realizacijom ovog projekta počinjemo sa implementacijom još jedne, devete po redu, od mjera iz ekspozea premijera TK Irfana Halilagića i prve mjere koju realizira Ministarstvo obrazovanja i nauke. Elektronska prijava će preko aplikacije omogućiti studentima da online putem prijavljuju ispite, a samim tim olakšat ćemo i studentima i zaposlenim u Studentskim službama kao i nastavnom osoblju koje provodi ispite" rekao je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović.

Kako ističu iz Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli, ovo je testni period aplikacija i on će trajati sve do početka naredne akademske godine.

„Realizacija ove mjere sigurno će popraviti kvalitet i standarde studija na našem Univerzitetu. Imat ćemo dovoljno vremena da aplikaciju testiramo na nekim našim fakultetima i u narednoj akademskoj godini budemo spremni da je koristimo u njenom punom kapacitetu", dodao je predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli Semir Ahmetbegović.

Značajno je dodati da je aplikacija u potpunosti proizvod unutrašnjih kapaciteta samog Univerziteta u Tuzli, te da je Centar za osiguranje kvalitete Univerziteta u Tuzli uložio značajan trud da izradi i u funkciju stavi aplikaciju koja omogućava elektronsku prijavu ispita.

„E-prijava" je web aplikacija kojoj studenti i ostali korisnici pristupaju putem web lokacije www.eprijava.untz.ba ili http://eprijava.untz.ba/ep/public/login gdje studenti, osim linka „Prijava ispita" mogu pronaći i savjete i uputstva za upotrebu aplikacije.

Kako je rečeno prilikom prezentacije same aplikacije studenti se na aplikaciju prijavljuju sa svojim studentskim računom (ime.prezime@student.fakultet.untz.ba), te ličnim jedinstvenim matičnim broje kao inicijalnom pristupnom šifrom.
Na kraju današnje konferencije ministar Omerović je dodao da Ministarstvo već radi i na ispunjenju ostalih mjera iz expozea.

„Druga mjera iz ekspozea a iz resora ovog ministarstva jeste pitanje Kampusa Univerziteta u Tuzli i tu mjeru moramo realizirati u saradnji sa Univerzitetom. Tu je i mjera stipendiranja nadarenih učenika i studenata, koja je također veoma kompleksna, ali smo i tu u već odmakloj fazi realizacije. Započete su i aktivnosti za realizaciju mjere besplatnih udžbenika za učenike, kao i mjere koja se odnosi na pedagoške standarde", zaključio je ministar Omerović.


{webgallery}E - prijava 01E - prijava 02{/webgallery}