Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Nekategorisano

Održan 3. sastanak projektnog tima u okviru projekta Pametne škole 2

15.10.2021

MNGMNT MTNG 14102021S tim u vezi je, u prostorijama Centra za razvoj i podršku, održan treći po redu sastanak projektnog tima. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnera projekta "Pametne škole 2", te je tom prilikom analiziran plan aktivnosti za tekući i naredni projektni period. Također, finalizirani su dogovori za ključne projektne aktivnosti koje će se provoditi u toku 2021. i početkom 2022. godine.

U okviru projekta u šest škola u Tuzlanskom kantonu već su instalirane peći na pelet. Do kraja projekta peći na pelet biti će instalirane u još 12 škola u Tuzlanskom kantonu. Istovremeno, u toku je priprema za nabavku solarnih fotonaponskih sistema koji će biti instalirani u 15 škola na području Brodsko posavske Županije.

Projekat „Pametne škole 2″, pored energetske obnove školskih objekata, obuhvata i komponente vezane za edukaciju učenika onovnih i srednjih škola. Predviđena je izrada e-platforme putem koje će se realizirati edukativni sadržaji u cilju učenja o energetskoj efikasnosti u školama. Također, u okviru projekta održat će se i prekogranično takmičenje osnovnih i srednjih škola u projektnom području u uštedi energije, pri čemu će svaka od dvije škole pobjednice (jedna u BPŽ i jedna u TK) kao nagradu dobiti instaliranje centraliziranog sistema upravljanja energijom (CEMS) te organizaciju seminara za obuku energetskih menadžera za ključne uposlenike škola koje će biti energetski obnovljene. Više detalja o takmičenju možete pogledati ovdje.

Jedan od ključnih izazova u implementaciji ovog prekograničnog projekta jeste i implementacija projektnih aktivnosti u skladu sa novim pravilima i principa rada uvjetovanim pandemijom Covid-19, te su shodno tome planirane prilagodbe projekta trenutnim uslovima rada.