Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 31. vanredna sjednica Vlade TK

15.12.2022

Također, utvrđeno je i da će dodatna novčana pomoć za nezaposlene majke porodilje iznositi 697,35 KM mjesečno, kao razlika između iznosa novčane pomoći za nezaposlene porodilje ostvarene prema odredbama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine 298,65 KM i prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine 996,00 KM. Pravo na ovaj oblik dodatne novčane pomoći će se ostvarivati dok postoje ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava, a najduže u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.
Vlada je danas odobrila 100.000 KM JU Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u svrhu sufinansiranja izgradnje Odjeljenja muzeja 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na lokaciji kasarna i aerodrom „Dubrave", te ovlastila Direkciju da u svrhu realizacije Sporazuma o sufinansiranju izgradnje Muzeja preduzme potrebne radnje.
U okviru realizacije Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu, Vlada je odobrila 171.000,00 KM Kantonalnoj upravi civilne zaštite, na ime „Ulaganja u tuđa stalna sredstva za potrebe struktura civilne zaštite TK".
S obzirom na skori istek mandata trenutnim članovima, na današnjoj sjednici Vlada je imenovala Policijski odbor, na mandat od dvije godine.