Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 30. vanredna sjednica Vlade TK

08.12.2022

Podsjećamo radi se o intenciji Vlade TK da implementira mjere energijske efikasnosti u do 200 objekata u javnom vlasništvu u Tuzlanskom kantonu. Mandatnim pismom, Europska Banka za obnovu i razvoj (EBRD) potvrđuje svoju zainteresovanost da, pod uslovom da rezultati procjene projekta i pregovori budu zadovoljavajući, razmotri učestvovanje u Projektu i to na način da osigura dugoročno finansiranje, u obliku izuzetno povoljnog državnog zajma u iznosu do 8 miliona eura Bosni i Hercegovini, a koji će se sukcesivno proslijediti prema Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje prema Kantonu. Uz 2 miliona Eura kreditnih sredstava Banka bi nastojala da putem investicijskog granta Europske unije osigura dodatnih 2 miliona Eura nepovratnih sredstava za finansiranje projekta i 750.000 Eura podrške za pripremu i vrednovanje tenderske dokumentacije, te uopće pomoć u provedbi projekta.

 

Ostale odluke
Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je, zbog iskazanih dodatnih potreba, utvrdila izmjene i dopune Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu. Također su donesene i odluke o odobravanju finansijskih sredstava za realizaciju ukupno 60-tak kapitalnih projekata u školama i pravosudnim ustanovama u Tuzlanskom kantonu.
Zbog potrebe realokacije sredstava sa pozicija gdje je iskazan manji interes, na pozicije i prava za koja su aplikanti iskazali veći interes, odnosno gdje je došlo do povećanja potreba zbog porasta cijena protetskih pomagala, Vlada je danas donijela izmjene i dopune Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2022. godini.