Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 29. vanredna sjednica Vlade TK

06.12.2022

Ovim programom obuhvaćeni su ranije predviđeni i realizirani projekti, te su uvršteni novi projekti planirani za realizaciju tokom tekuće godine. Iako ukupna vrijednost planiranih sredstava iznosi 10,2 miliona KM, Programom su obuhvaćeni projekti vrijednosti oko 9,6 miliona KM. Od ovog iznosa oko 4,7 miliona se odnosi na projekte u objektima obrazovnih ustanova u Tuzlanskom kantonu. Oko 660.000 KM su investicije u oblasti pravosuđa, a oko 300.000 KM u ustanovama kulture.

 

Ostale odluke
Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o sufinansiranju izgradnje Odjeljenja muzeja 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji će biti potpisan između Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstvo odbrane/obrane Bosne i Hercegovine. Ovim dokumentom definišu se prava i obaveze potpisnika, a u vezi sa sufinansiranjem izgradnje Odjeljenja muzeja 2. pješadijskog puka OS BiH, posvećenog Armiji Republike BiH, a prema odobrenom projektu formiranja Odjeljenja Muzeja na lokaciji kasarna i aerodrom „Dubrave". Za ovu namjenu Vlada je već osigurala 100.000 KM koje će biti utrošene za izgradnju saobraćajnih, kolovoznih i pješačkih površina, te druge poslove u oblasti niskogradnje.
Današnjom Odlukom Vlada je utvrdila da će dodatak na djecu za djecu ometenu u fizičkom ili psihičkom razvoju i djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti, iznositi 67,50 KM po djetetu mjesečno. Uspostavu ovog prava vršit će mjesno nadležni centri za socijalni rad. Također, donesene su uredbe o visini, uslovima, kriterijima i postupku realizacije dodatne novčane pomoći zaposlenim i nezaposlenim majkama porodiljama.
Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa II Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za korištenje godišnjeg odmora za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama povećan je iznos naknade za ishranu za pripadnike Jedinice policije za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira sa 12 na 15 KM po izrađenom danu. Sporazum će se zaključiti između vlade Tuzlanskog kantona i Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Također, data je saglasnost na Aneks II Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, čime su riješena pitanja naknade prijevoza policijskih službenika, dodatka na plaću pripadnika Jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira i naknade za ishranu policijskih službenika raspoređenih u Jedinicu policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira.
S obzirom da nije došlo do planirane uspostave čuvarske službe, poslove čuvanja šuma je nastavilo je da obavlja JP „Šume TK" d.d. Kladanj, kao korisnik šuma. Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu, te predloženim izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu planirana su sredstva za izmirenje obaveza prema JP „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, koje će nastati sa obavljanjem poslova čuvarske službe za cijelu 2022. godinu, te je s tim u vezi Vlada danas izmijenila Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu.
Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa predstavnicima sindikata zaposlenih kod budžetskih korisnika u smislu elemenata za izradu prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu u dijelu osnova za isplatu plata i naknada zaposlenih kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona.
Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava kod svih budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2022. godine, te formirala Glavnu centralnu popisnu komisiju za popis sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona.