Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 27. redovna sjednica Vlade TK

13.09.2022

Vlada 01 13 09 2022Osim navedenog, Vlada je današnjom izmjenom osigurala i sredstva za opremanje Robotskog/Tehnološkog centra u JU Mješovita srednja škola Gračanica odgovarajućim mašinama i drugom opremom.

Vlada TK osigurala dodatna sredstva za vodne projekte od interesa za gradove i općine
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2022. godini. S obzirom da je nakon donošenja Programa neraspoređeno je ostalo nešto više od 2 miliona KM, te je Ministarstvo pozvalo gradove i općine Tuzlanskog kantona da kandidiraju nove projekte iz ove oblasti koje će finansirati ili sufinansirati Vlada Tuzlanskog kantona. Nakon što su pristigli prijedlozi jedinica lokalne samouprave, Vlada je pripremila izmjene Programa, kojima će se, između ostalog, osigurati 111.767,22 KM za rekonstrukciju potisnog cjevovoda od rezervoara Kloteks do rezervoara Zimar (vodovod Klokotnica), općina Doboj Istok, odnosno za rekonstrukciju cjevovoda čime bi se postigla veća iskorištenost kapaciteta predmetnog bunara, smanjili gubici vode i obezbijedilo uredno vodosnabdijevanje MZ Lukavica u Gračanici. Za vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda u BiH II - komponenta Tuzla, za sufinansiranje kredita za realizaciju projekta iznos od 400.000,00 KM, koliko je inicijalno odobreno Gradu Tuzla, je uvećan za dodatnih 80.000,00 KM. Također, za uređenje korita Čelićke rijeke u dužini od 405 m, inicijalno odobrenih 200.000,00 KM Općini Čelić bit će uvećano za dodatnih 150.000,00 KM. Ovo uvećanje rezultat je težnje Vlade TK da pomogne Čeliću u realizaciji projekta kojim će se obezbijediti zaštita od poplava naseljenog mjesta.

Ostale odluke
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica". Ovim programom predviđena je dodjela ukupno 218 donacija, a od toga: 32 muzne krave za 21 korisnika, 12 steonih junica za 8 korisnika, 18 tovnih junadi za 10 korisnika, 240 ovaca za 12 korisnika, 80 motokultivator veći, srednjih 17 i 1 mali motokultivator, sušara za voće, brdska kosačica, 16 raznih traktorskih priključaka, jedan priključak za motokultivator, 23 gospodarska objekta, oprema za obrtničku djelatnost, 9 alata, oprema za pčelarstvo i pčelinja društva, 60 društava za 3 korisnika, 8 plastenika, 45 koza za 3 korisnika i jedan traktor. Povratnicima na područje Tuzlanskog kantona dodijeljeno je ukupno 96, a povratnicima u entitet Republika Srpska 122 donacije.

Također, Vlada je, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka, Općini Sapna odobrila 105.000,00 KM za izgradnju potpornih zidova, sanaciju saobraćajne infrastrukture u mjestu Podkućine i sanaciju lokalnog puta Nezuk (škola) - Centar naselja Nezuk.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost za realizaciju projekta energijske efikasnosti na 200 javnih objekata, a koji će se finansirati sredstvima EBRD kredita. Naime, Vlada je prihvatila predložene kriterije Radne grupe za realizaciju projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona", koji će se finansirati sredstvima EBRD kredita, a vezano za odabir javnih objekata u vlasništvu Tuzlanskog kantona. Kriteriji su: godišnje uštede u energiji – 15 %, godišnje uštede u emisiji CO2 – 35 %, finasijski efekat – indeks profitabilnosti – 30 % i broj korisnika i uposlenika – 20 %. U vezi sa naprijed navedenim, Vlada je ovlastila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona da sačini konačnu listu javnih objekata u vlasništvu Tuzlanskog kantona prema predloženim kriterijima, te izdvoji prvorangiranih 200 javnih objekata u vlasništvu Tuzlanskog kantona koji će biti predmetom sprovođenja mjera energijske efikasnosti.
Također, Vlada Kantona je danas prihvatila ESCO model finansiranja mjera energijske efikasnosti na javnim objektima u vlasništvu Tuzlanskog kantona i zadužila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona da sačini listu javnih objekata u vlasništvu Tuzlanskog kantona na koje će se primijeniti ESCO model finansiranja mjera energijske efikasnosti, te da je dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na usvajanje.

Zbog tehničkog prilagođavanja aplikaciji ortopedskih i drugih pomagala u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Vlada je danas donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o sufinansiranju nabavke medicinske opreme, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović", Gračanica, u ukupnom iznosu od 177.000,00 KM. Iz ovih sredstava Opća bolnica će nabaviti EEG aparat, automatizovani aparat za bakteriološke/mikrobiološke analize, automatizovani imunohemijski analizator, te holter EKG i holter pritiska. Od ukupnog iznosa sredstava 150.000 KM će osigurati Vlada TK, a 27.000 KM obezbjedila je Opća bolnica Dr. „Mustafa Beganović" Gračanica.

Također Vlada je danas odobrila 4.800,00 KM Udruženju „Društvo za debljinu" u Bosni i Hercegovini na ime troškova organizacije i realizacije projekta „Novi horizonti i pogledi u borbi protiv gojaznosti Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus" na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije projekta: Ljetna škole reanimacije održane u Tuzli" je odobreno 2.110,00 KM, dok im je za realizaciju Internacionalnog kongresa za studente (bio) medicine „Tuzla Brain Week" 2022 odobreno 3.000,00 KM, 1.000,00 KM je odobreno Udruženju Anestetičara medicinskih sestara/tehničara intezivne terapije, reanimacije, urgenetne medicine i transfuzije u BiH-„PULS" na ime troškova organizacije i realizacije 8. internacionalnog kongresa, te 1.230,00 KM Udruženju porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja „PIPOL" za sufinansiranje manifestacije „Zlatna vrpca". Udruženju žena Tuzla je na ime troškova organizacije i realizacije projekta „Roze oktobar 2022" odobreno 4.000,00KM, a Crvenom križu grada Živinice na ime refundacije troškova organizacije i realizacije „VII Kamp mladih Crvenog križa grada Živinice Drenik 2022" je odobreno 1.185,08 KM.

Danas je Vlada odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Za realizaciju projekta „Sa pjesmom u ljepše sutra" za JU OŠ „Poljice" Lukavac 2.216,57 KM je dodijelio Grad Lukavac.
U skladu sa ranije donesenim Programom, Vlada je danas donijela pojedinačne odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Mediji" za 2022. godinu.

Također, u skladu sa Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama za 2022. godinu", Vlada je danas donijela pojedinačne odluke o odobravanju sredstava.

Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu.

Vlada je danas dala saglasnosti na Odluke Ministarstva privrede o isknjižavanju sredstava na potrošačkoj jedinici „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima", po osnovu Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju kantona" za 2021. godinu – po programu Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala. Radi se o povratima sredstava koja nisu bila namjenski utrošena.

Vlada je danas izmijenila i dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu.

Vlada je danas imenovala Radni tim Vlade Tuzlanskog kantona koji će u narednom periodu održati sastanak sa predstavnicima sindikata iz oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona i o rezultatima sastanka blagovremeno informisati Vladu Tuzlanskog kantona.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove BKC Tuzla, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla, Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite TK, kao i Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas razrješila člana i utvrđivanje prijedloga kandidata, predstavnika državnog kapitala, za privremeno imenovanje u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla. Imenovala je Upravni odbor Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Data je prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona i imenovanje Uprave Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona. Također date su i prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj na mandatni period od četiri godine. Osim navedenog doneseno je i Rješenje o razrješenju i imenovanju člana privremenog Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Živinice.

{webgallery}Vlada 01 13 09 2022Vlada 02 13 09 2022

{/webgallery}