Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

100 dana rada Vlade TK – 11/18

08.06.2022

100 dana Vlade TK 08 06 2022Premijer je akcentirao da je do danas, kada Vlada obilježava i prvih 100 dana od svog imenovanja, u potpunosti realizirano 11, od ukupno 18 mjera, koje je Vlada obećala u ekspozeu prilikom svog imenovanja, te da su sve mjere realizirane i prije postavljenih rokova. Gledajući procentualno, radi se o 61% ispunjenih obećanja. Usim navedene tri mjere, tokom prvih tri mjeseca rada, stavljena je van snage i odluke o povećanju plata i ostalih primanja poslanika u Skupštini TK, premijera, ministara u Vladi TK i savjetnika. Doneseni su svi potrebni akti i započinje se sa realizacijom primanja naknade majkama porodiljama, te je za 50% povećan dječiji doplatak. Visina egzistencijalne naknade za demobilisane borce povećana je za 25%, a za 60% su povećane naknade za oboljele od celijakije. Poticaji u poljoprivredi su ostvareni u iznosu od oko 11,5 miliona KM, umjesto 10 miliona KM, koliko je obećano u mjerama, a za 100% su povećana izdvajanja za podršku povratničkoj populaciji. Za 50% su povećana sredstva planirana za podršku nerazvijenim i manje razvijenim općinama u našem kantonu, a za 20% je izvršeno i povećanje sredstava na budžetskim pozicijama za projekte iz oblasti kulture, sporta i mladih.

Kada je u pitanju realizacija posljednje tri mjere premijer je istaknuo da je potpisan Sporazum sa Federalnim zavodom za PIO/MIO. Vlada Tuzlanskog kantona je osigurala 3,5 miliona KM za pomoć u iznosu od po 100,00 KM za 35.466 penzionera sa najnižom penzijom sa područja Tuzlanskog kantona.

„Studenti Univerziteta u Tuzli već neko vrijeme unazad mogu učestvovati u testnoj fazi projekta e-prijava. „E – prijave će od naredne akademske godine omogućiti elektronsku prijavu ispita, čime eliminiramo „papirne prijave", čekanje u redovima, a značajne benefite imat će i sami uposlenici na Univerzitetu", kazao je premijer Halilagić.

Na kraju, ali jedna od najznačajnijih mjera je inoviranje pedagoških normativa i standarda u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, u čemu su svoj doprinos dali i predstavnici obrazovnih institucija, sindikata ali i drugih institucija iz obrazovnog sistema. Svi oni danas su se, na konferenciji za medije, pohvalno izjasnili o ovom, za cjelokupan obrazovni sistem u Kantonu, iznimno važnom dokumentu.

Kada je u pitanju nastavak rada u narednom periodu, premijer Halilagić je naglasio da je Vlada već pokrenula i provodi brojne aktivnosti i u preostalim mjerama.

„Neke od mjera zaista su limitirane rokovima i ne možemo ih realizirati prije nego dođu ti rokovi, ali to ne znači da na njima već ne radimo. Ovim pokazujemo da možemo i hoćemo drugačije, odgovorno i transparentno", zaključio je premijer Halilagić.