Stupaju na snagu Zakon o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima i Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona

 

Objavom u Službenim novinama Tuzlanskog kantona broj 08/14 stupio je na snagu Zakon o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima. Cilj Zakona je podsticanje novog zapošljavanja i privrednog razvoja Tuzlanskog kantona, a sredstva za podsticanje novog zapošljavanja obezbjeđivat će se iz dobrovoljnih donacija zaposlenih lica, donacija domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, kao i drugih izvora.

Sredstva za sanaciju ili restrukturiranje privrednih subjekata i pomoć privrednim subjektima u poteškoćama obezbijeđivat će se u Budžetu Tuzlanskog kantona.

 

Također, osam dana nakon objave tj. u utorak 24.06.2014. godine na snagu će stupiti i Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona. Ovim zakonom uređuju se pitanja u vezi sa novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, izvor i visina sredstava novčanih podrški, opšti uslovi za ostvarivanje novčanih podrški, modeli podrški, postupak ostvarivanja, izvještavanje o realizovanim novčanim podrškama, te nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona i kaznene odredbe. Cilj Zakona je obezbjeđenje dugoročne podrške koja će omogućiti konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju za tržište, stvaranje komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i podizanje nivoa proizvodnje na nivo samoodrživosti u proizvodnjama koje imaju uporednu prednost i otvaranje novih kapaciteta, čime bi se stekli preduslovi prelaza na izvoz pojedini proizvoda, pri tome poštujući pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i načela Europske unije (EU).

 

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv