Strategija razvoja Tuzlanskog kantona

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina predstavlja ključni strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Kantona. Procesom izrade Strategije koordiniralo je Odjeljenje za razvoj u okviru Ministarstva privrede, dok se kroz radna tijela i druge koordinacione i participatorne mehanizme osiguravalo učešće institucija Tuzlanskog kantona, viših nivoa vlasti i jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinog sektora, te ostalih socio-ekonomskih aktera i zainteresiranih strana. Horizontalna i vertikalna koordinacija izrade Strategije razvoja Kantona osigurana je kroz Kantonalni odbor za razvoj i Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu, a tokom procesa izrade Strategije, formirana su radna i savjetodavna tijela koja su usmjeravala dinamiku i proces izrade Strategije.


Strategijom razvoja definisana je dugoročna vizija Tuzlanskog kantona kao otvorene, ekonomski atraktivne i društveno dinamične evropske regije, koja na prepoznatljiv način osigurava spoj industrijske tradicije, održivog razvoja i kvalitete života, poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti stanovništva koje u njemu boravi, radi i investira.

Ostvarenje razvojne vizije Tuzlanskog kantona realizovati će se kroz tri strateška cilja, razrađena u 12 prioriteta i 48 mjera. Definisani su sljedeći strateški ciljevi:

1. Dinamičan i održiv ekonomski razvoj u povoljnom poslovnom okruženju
2. Razvijen inkluzivni i prosperitetni društveni sektor sa jednakim pravima za sve građane
3. Resursno efikasan i održiv infrastrukturni razvoj

Uspješnoj implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona doprinijeti će i implementacija sedam strateških projekata, te dodatnih deset ključnih strateških projekata sadržanih u mjerama kojima se realiziraju prioriteti i strateški ciljevi. Strateški projekti izgradnje mreže autocesta/brzih cesta na području Tuzlanskog kantona prepoznati su kao intervencija najvećeg značaja za ostvarenje strateških ciljeva definisanih u Strategiji.

Indikativni finansijski okvir implementacije Strategije obuhvata ukupno planirana sredstva za realizaciju u visini od preko 812 miliona KM, od čega iz je budžetskih sredstava planirano blizu 395 miliona KM ili 49%, dok je iz ostalih izvora planirano preko 417 miliona KM ili 51%.

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina u potpunosti je izrađena u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, kao i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH te je usklađena sa relevantnim strategijama drugih nivoa vlasti u BiH, obavezama proizašlim iz procesa evropskih integracija, odnosno Ciljevima održivog razvoja (SDGs).

Proces izrade Strategije razvoja je podržao Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH).

 

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina predstavlja ključni strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Kantona. Procesom izrade Strategije koordiniralo je Odjeljenje za razvoj u okviru Ministarstva privrede, dok se kroz radna tijela i druge koordinacione i participatorne mehanizme osiguravalo učešće institucija Tuzlanskog kantona, viših nivoa vlasti i jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinog sektora, te ostalih socio-ekonomskih aktera i zainteresiranih strana. Horizontalna i vertikalna koordinacija izrade Strategije razvoja Kantona osigurana je kroz Kantonalni odbor za razvoj i Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu, a tokom procesa izrade Strategije, formirana su radna i savjetodavna tijela koja su usmjeravala dinamiku i proces izrade Strategije.


Strategijom razvoja definisana je dugoročna vizija Tuzlanskog kantona kao otvorene, ekonomski atraktivne i društveno dinamične evropske regije, koja na prepoznatljiv način osigurava spoj industrijske tradicije, održivog razvoja i kvalitete života, poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti stanovništva koje u njemu boravi, radi i investira.

Ostvarenje razvojne vizije Tuzlanskog kantona realizovati će se kroz tri strateška cilja, razrađena u 12 prioriteta i 48 mjera. Definisani su sljedeći strateški ciljevi:

1. Dinamičan i održiv ekonomski razvoj u povoljnom poslovnom okruženju
2. Razvijen inkluzivni i prosperitetni društveni sektor sa jednakim pravima za sve građane
3. Resursno efikasan i održiv infrastrukturni razvoj

Uspješnoj implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona doprinijeti će i implementacija sedam strateških projekata, te dodatnih deset ključnih strateških projekata sadržanih u mjerama kojima se realiziraju prioriteti i strateški ciljevi. Strateški projekti izgradnje mreže autocesta/brzih cesta na području Tuzlanskog kantona prepoznati su kao intervencija najvećeg značaja za ostvarenje strateških ciljeva definisanih u Strategiji.

Indikativni finansijski okvir implementacije Strategije obuhvata ukupno planirana sredstva za realizaciju u visini od preko 812 miliona KM, od čega iz je budžetskih sredstava planirano blizu 395 miliona KM ili 49%, dok je iz ostalih izvora planirano preko 417 miliona KM ili 51%.

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina u potpunosti je izrađena u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, kao i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH te je usklađena sa relevantnim strategijama drugih nivoa vlasti u BiH, obavezama proizašlim iz procesa evropskih integracija, odnosno Ciljevima održivog razvoja (SDGs).

Proces izrade Strategije razvoja je podržao Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH).

 

Partnerska grupa za razvoj


 

Kantonalni odbor za razvoj

 

Izvještaj o razvoju i implementaciji Strategije razvoja

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv