Energijska efikasnost u fokusu buduće saradnje Vlade TK i UNDP-a

Nastavak uspješne saradnje Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), sa akcentom na projekat povećanja energijske efikasnosti 200 javnih objekata u Tuzlanskom kantonu, bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona sa rezidentnom predstavnicom UNDP-a u BiH Stelianom Nederom i njenim saradnicima.

UNDP 01 28 02 2023

 „Realizacija ovog projekta je stavljena u fokus Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i to će biti njihov prioritet u radu ove godine. Realizacija našeg zajedničkog projekta energijske obnove 200 javnih objekata značajno će ubrzati aktivnosti, imajući u vidu da bi Vladi i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice trebalo oko 13 godina ukoliko bi to samostalno realizirali", pojasnio je premijer Halilagić izražavajući zadovoljstvo nivoom i kvalitetom dosadašnje saradnje Vlade TK i UNDP-a. Važnost projekta obnove 200 javnih objekata prepoznala je i Skupština Tuzlanskog kantona, te je podržala aktivnosti Vlade u vezi sa realizacijom projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona". S tim u vezi već potpisano je i Mandatno pismo Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), te je definisano da će UNDP sa oko 800.000 eura finansirati detaljne energetske audite i dizajne odabranih zgrada, a koje će biti predmet budućeg kredita EBRD-a. Kako je to ranije predviđeno radi se 8 miliona eura kredita i 2 miliona eura bespovratnih sredstava.
Osim ovog projekta premijer Halilagić i ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić su predstavnike UNDP-a upoznali da su Ministarstvo i Vlada u proteklom periodu izmjenom zakonskih propisa omogućili i jednostavnije instaliranje fotonaponskih panela za vlastite potrebe građana i poduzetnika, a što je naišlo na prilično pozitivne reakcije, kako javnosti, tako i drugih kantona.
„Iz toga je proizašao naš novi cilj, a to je da motivišemo i građane i privredu da krenu u instaliranje fotonaponskih panela, te u tom razmišljamo i tražimo modele kako da to učinimo, da li sufinansiranjem ili na neke druge načine", kazala je ministrica Ajšić pozivajući i UNDP da se priključe i realizaciji ovih aktivnosti.
„Mi čekamo i odgovor Elektroprivrede, odnosno Vlade i Parlamenta Federacije BiH, koji izmjenama trenutnih zakona, treba da omoguće otkup viškova tako proizvedene energije, što se uskoro i očekuje jer se radi o već ranije pokrenutom procesu. To će stvoriti dodatni poticaj građanima i privredi da masovnije i snažnije krenu u ovom pravcu", kazao je premijer Halilagić.
Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera je predstavnike Vlade Tuzlanskog kantona upoznala sa aktivnostima koje UNDP realizuje u saradnji sa međunarodnim i domaćim partnerim u BiH u oblasti energijske efikasnosti u Tuzlanskom kantonu i cijeloj zemlji.
Na kraju sastanka učesnici su se složili da Vlada i UNDP imaju stabilnu i snažnu saradnju, izuzetno značajan projekat koji je u toku, a što je dobar temelj da se razmišlja i o unaprjeđenju saradnje, kako u pravcu energijske efikasnosti, tako i u pravcu zbrinjavanja otpada.

 

 

UNDP 02 28 02 2023
UNDP 03 28 02 2023
UNDP 01 28 02 2023

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv